Bilmek istediğin her şeye ulaş

Haçlı seferlerinin sonuçları nelerdir?

Haçlı seferleri, Avrupa devletlerinin Müslümanların elindeki kutsal sayılan Kudüs ve dolaylarını almak ve Türklerin Anadolu’dan atılması, Balkanlara geçmelerinin önlenmesi ve Akdeniz ile bağlantılarının kesilmesi amaç olarak alınmıştır. Bu seferlere katılanlar, elbiselerinin üzerine ve silahlarına haç işareti koydukları için kendilerine Haçlı denilmiştir.Bu seferlerin dini, siyasi ve ekonomik nedenleri vardır. Nedenlerine ve sonuçlarına birlikte bakacak olursak;

Dini nedenler ve sonuçları

Nedenleri: Hristiyanların, kutsal yerleri, özellikle Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak istemesi, Papa ve din adamlarının etkinliğini ve gücünü artırmak istemesi, Hıristiyanlığı yaymak isteyen Kuluni tarikatının çalışması, Papa'nın Katoliklere, Müslümanlarla savaşmaları durumunda cennet vaadinde bulunmasıdır.
Sonuçları: Avrupa’da kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı, Kilise ve Papa'nın otoritesi sarsıldı, Skolastik düşünce zayıfladı. ( skolastik düşünce kilisenin özgür düşünce sisteminin önüne geçtiği, insanların belli kalıplarla yönetilip bu yönde düşünmesi sağlanan düşünce sistemidir.)

Siyasi nedenler ve sonuçları

Nedenleri: Bizanslıların Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi, Avrupalıların Türkleri, Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdenizden uzaklaştırmak istemeleri, Derebeyliklerin güçlerini artırmak istemeleri, Senyör ve şövalyelerin macera arayışlarıdır.

Sonuçları: Haçlılar, bu seferler sonunda amaçlarına ulaşamadılar, Bizans, Türk ilerleyişine engel olamadı. Seferler sırasında binlerce senyör ve şövalyenin öldü. Sağ kalanların bir kısmı da topraklarını kaybetti. Böylece feodalite rejimi zayıfladı. Feodalitenin zayıflamasıyla köylüler, çeşitli haklar elde ettiler. Merkezi krallıklar güçlenmeye başlamıştır. Coğrafi buluntuların başlamasında etkili olmuştur. Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre için durdu.

Ekonomik nedenler ve sonuçları

Nedenleri: Fakir olan Avrupalıların İslam dünyasının zenginliklerine sahip olmak istemeleri, Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemeleri, Avrupa'da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri ve doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleridir.

Sonuçları: Müslümanlarla Avrupalılar (Doğu-Batı) arasında ticari ilişkiler gelişti. Akdeniz limanları önem kazandı. (Marsilya, Cenova, Venedik) Avrupalılar, dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğrendiler. Doğu’daki pek çok tarım ürünü ve meyveler Avrupa’da da yetiştirilmeye başlandı. Avrupa'da hayat standartları yükseldi. Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı, zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdular. Pusula, barut, kağıt ve matbaa, Avrupa'ya götürüldü. Bunlar, Avrupa'da bilim ve teknik alanında gelişmelere yol açtı.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

422 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt