Bilmek istediğin her şeye ulaş

Halkla ilişkiler uzmanı nedir? Ne iş yapar?

Özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında; kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen kişidir.

GÖREVLERİ ;


 • Tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlamak,
 • Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurmak,
 • Basın toplantıları, sergiler, konferanslar hazırlamak,
 • Konusuyla ilgili yazıları basında izlemek, cevaplar hazırlamak,
 • Yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlamak,
 • Toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlamak,
 • Kurum adına sanat etkinlikleri düzenlemek,
 • Yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlamak, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirlemektir,
 • Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler düzenlenmesini sağlamak,
 • Halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlamak.
 • Paylaş