Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hamile kadınlar toplum hayatında gerekli desteği ve anlayışı görüyorlar mı?

Kısa bir süre önce Ömer Tuğrul İnançer;

“Ha­mi­le­li­ği da­vul ça­la­rak ilan et­mek bi­zim ter­bi­ye­mi­ze ay­kı­rı­dır. Böy­le ka­rın­la so­kak­ta ge­zil­mez. Her şey­den ön­ce es­te­tik de­ğil­dir. 7-8 ay­dan son­ra an­ne ada­yı bi­raz ha­va al­mak için be­yi­nin oto­mo­bi­li­ne bi­ner, bi­raz do­la­şır. Son­ra ak­şam üs­tü çı­kar­lar. Şim­di ise ma­şal­lah, ka­nat­lı­sı ka­nat­sı­zı te­le­viz­yon­lar­da uçu­şu­yor! Ayıp­tır ayıp! Bu­nun adı rea­lizm de­ğil­dir. Bu­nun adı ter­bi­ye­siz­lik­ti­r”

Açıklamasını yapmıştı. Hamilelik doğal bir süreçtir. Toplumda bu zihniyette insanlar olsa da benim gördüğüm her zaman saygı gösterildiğidir. Her zaman toplu taşıma araçlarında hamilelere yer verilir, otobüslerde bunun için ikonlar bulunur. Hamilelerin çalışma hayatlarında da daha iyi koşullarda olması için izinleri hakkında çalışmalar yapılıyor. Benim bildiğim şuan 5 aylık doğum iznine sahipler ve 6 ay olması için uğraşılıyor. Umarım toplumda kadınların statüsü giderek iyi yönde gelişir... .
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

355 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt