Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hangi testler için aç karına kan aldırılır?

Aşağıda yapılan testler kanama – pıhtılaşma bozuklukları teşhisinde ve tedavilerinin izleminden kullanılan testlerdir. Bu testler için hastanın aç karnına kan vermesi gerekmektedir.

 • Protrombin Zamanı
 • APTT: Kanama, pıhtılaşa eğilimi araştırmasında
 • Fibrinojen
 • D-Dimer
 • Protein S;
 • Protein C;
 • APCR
 • Antitrombin III;
 • Lupus tarama ve Doğrulama: Lupus düşünülen durumlarda kullanılmaktadır.
 • Faktör VIII
 • Faktör IX
 • Anti- Faktör Xa: Heparin tedavisinin takibinde kullanılan bir testtir.
 • Von Willebrand Antijeni
 • Von Willebrand Aktivitesi
 • Kanama Zamanı (İn-vitro) PFA100;
 • Trombosit fonksiyon testleri: (Araşidonik asit, epinefrin, kollagen, ADP ristosetin ile): Bu test için son bir hafta içinde aspirin ve benzeri ağrı kesiciler alınmaması gerekmektedir.
 • Paylaş