Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hava harp okuluna katılma şartları nelerdir?


Hava Harp Okulu


Başvuru Koşulları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • Yapıldığı yıl Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,
 • ÖSYS Kılavuzunda yer alan aşağıdaki okul türlerinden mezun olmak:
  11033-Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
  11058-Fen Lisesi
  11017-Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
  11106-Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
  11066-Özel Fen Lisesi
  11025-Özel Lise
  11041-Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
  30028-Lise Programı
  30077-Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
  50027-Anadolu Öğretmen Lisesi
  50019-Öğretmen Lisesi
  11122-Sosyal Bilimler Lisesi
 • Yurtdışındaki okullardan mezun öğrenciler için, mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,
 • En fazla 20 yaşında olmak (1993 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),
 • 2013 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmak,
 • İnternet sitemiz üzerinden 25 Mart - 16 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.
Giriş Koşulları
 • Yapılacak arşiv araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
 • Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90'ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edileceklertir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Hava Harp Okuluna girmeye hak kazanacaktır,
 • 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde düzenlenmiş olan "Harp Okulları Giriş Koşullarını" taşımak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık koşullarını taşıyor olmak,
 • Ağırlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaşa göre boy-ağırlık oranları değerinde olmak.
 • Renk ayırt etme kusuru (dischromatopsi) bulunmamak.
 • Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb. ),
 • Türkçe'yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak),
 • Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle birlikte nikâhsız yaşamamak,
 • Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
 • Yapılacak sınavlarda ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde olmak,
 • Askeri okullara alınan öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için yüklenme senedi düzenlenmesine ve bu okullardan çeşitli sebeplerle ayrılacak öğrencilere veya kefillerine ödettirilecek tazminata dair yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 • Öğrenimin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.
 • Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
 • Hava Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinden elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
 • Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, diğer Harp Okullarının internet adreslerine girerek her bir okul için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.
 • Paylaş
Geçen lise harp okulu duyurusunda öğretmenimiz sözleşme imzalayan öğrenciler giremez demişti
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

272 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları