Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hazcılık, hedonizm nedir?

Hedonizm Kyrene okulu Sokratesin öğrencisi Aristippos'un öğretisidir. Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan felsefi görüş. Aristippos'a göre iyi demek haz demektir; haz veren her şey iyi, acı veren her şey de kötüdür. Yaşamanın amacı hazdır ve insan yaşamı süresince hazza yönelmeli, acıdan kaçınmalıdır. Hedonizm (Yunanca ''hedone'': zevk), felsefede, zevkin, yaşamdaki tek ya da temel iyi olduğunu söyleyen ve ideal davranış biçimini zevkin peşinde koşmakla açıklayan öğretidir.

  • Paylaş
Hazcılık, mutlulukçu etik tipi içine giren alt başlıklardan biridir. Hazcılığa göre ahlaksal ve doğru eylem ancak haz getiren ve hazzı hedefleyen eylemdir. Bahsedilen ve ulaşılan haz Aristippos'a göre  bedensel hazdır. Aristippos'a göre insanlar yaratılışı gereği doğal bir şekilde davranıp acıdan kaçar ve hazza yönelir. Bunun yanında, Epiküros mutluluğu bedensel hazza indirgememiş, onun yerine niteliksel hazcılığı benimsemiştir. Bu tip hazcılıkta gelip geçici bedensel hazlar yerine uzun süreli yarar ve çıkarlarımızı gözetmemiz gerektiği öğretilir.
  • Paylaş