Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hemşirelik mesleğinin gerektirdiği özellikler nelerdir?

 • Öncelikle bu mesleğin seçim aşamasında okul için biyolojiye ilgili dersleri sevmek ve bu alanda başarılı olmak gereklidir. Hemşireliğin gerektirdiği bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olması gereklidir.
 • Mesleği yapacakları insanları sevmesi ve insanlara yardım etmekten mutlu olması gereklidir. Aksi halde bu meslek hem sizin hem de hastalar için kötü sonuçlar doğurur.
 • Tedbirli ve tetikte olmayı becerebilen
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş
 • İnsanlara karşı sevgi ve şevkat ile yaklaşan
 • Hastane personelleri ve doktorlarla ekip çalışması kurabilen bunu başarılı bir şekilde sürdürebilen
 • Çabuk ve doğru kararlar verebilen
 • Soğukkanlı ve dayanıklı olması gereklidir. Hatta en önemli özelliklerin başında bu gelmelidir.
 • Sağlıklı ve hasta bireyin farklarını anlayabilmelidir.
 • Paylaş
Mesleki eğitim almış, hekimle iş birliği yaparak hastaya bakan sağlık çalışanına verilen isimdir.

Doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanıdır.

Hemşirelik nedir? Hemşirelik; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşireliğin tanımında da olduğu gibi hemşirelik mesleği son derece yüksek ahlaki bir anlayış ve davranış temeli üzerine kurulmuştur.

Bugün dünyada ve ülkemizde hemşireliğin temel sorumluluğu; toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bireyi tedavi etmek ve acıyı dindirmektir. Bu sorumlulukları yerine getirirken deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı olmak bir hemşirenin temel davranış biçimi olmalıdır.

Hemşireliğin doğasında insana saygı ve insan haklarına değer verme vardır. Hasta haklarının , değişen sağlık ihtiyaçlarının, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili, verimli ve duyarlı sağlık hizmeti sunulmasında hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Milliyet, renk, inanç, yaş, cinsiyet, siyasi ve sosyal statü hemşirelik hizmetini kısıtlayamaz.

Hemşirelik hizmetleri birey, aile ve topluma yöneliktir. Hemşireler hizmetlerini birey, aile ve toplumla işbirliği içinde yürütürler. Hemşirelik yüksek okullarının kurulması ile “Hemşireyi hemşire yetiştirir. ”ilkesi hemşirelikte akademik kariyerleri başlatmıştır. Hemşirelik önceden olduğu gibi tümüyle uygulamaya dayanan bir meslek olma özelliğinden sıyrılmıştır. Uygulamada olan hemşireler teorik çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadırlar . Araştırmanın amacı hemşireyi geliştirmektir; hemşireliğin amacı ise hasta yada sağlıklı bireye yardımdır ve öncelikli olan da budur.

Her türlü sağlık hizmetinin dengeli, ulaşılabilir, sürekli, kaliteli ve en üst düzeyde verilmesinde en önemli faktörün; bütün sağlık hizmetlerinin hekimi , hemşiresi ve diğer sağlık çalışanları ile bir ekip hizmeti olarak verilmesi olduğunu vurgulamak istiyorum.

Hemşirelik, bu ekip hizmetinin olmazsa olmaz ve en temel unsurlarındandır. Hemşirelerimiz ülkemiz sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çabalarımızda giderek önem kazanan bir role sahiptirler.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

4495 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları