Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hepimiz aynı Ay'ı mı görürüz?

Ay hem kendi ekseni etrafında hem de dünyanın etrafında dönmektedir. Bu iki dönüş süresi birbiri ile aynı olduğundan dünyadan bakan bizler Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz.
Ay'ın gördüğümüz yüzü:
Ay

Ay'ın görmediğimiz öteki yüzü:
Ay

Nasıl ki güneş bir yerde batarken bir yerde doğuyorsa ay da meridyenler üzerinden ilerleyerek farklı ülkelerde farklı zamanlarda görünür (Bu geçen zaman içerisinde gördüğümüz Ay'ın değiştiğini ve artık diğerlerinin gördüğü ile aynı Ay olmadığını düşünenler olur ise; konu bu yönüyle felsefi tartışmaya açıktır) . Ay'ın Güneş'e göre konumuna bağlı olarak bulunduğu evre göreceğimiz şekli değiştirse de hepimiz için görünen Ay fiziksel açıdan aynıdır.
  • Paylaş