Bilmek istediğin her şeye ulaş

Her insanın ekonomi hakkında bilmesi gerekenler nelerdir?

Gregor Mankiw'in Makro ekonominin Prensipleri kitabına göre 10 prensip şöyledir;


İnsanlar nasıl karar verir?

 1. İnsanlar ödün vermekle yüzleşmelidir: Bedava yemek diye bir şey yoktur. İstenilen bir şeyi almak için başka istenilen bir şeyden aynı oranda vazgeçmiş olmak gerekir.
 2. Bir şeyin değeri onu almak için neyden vazgeçtiğiniz ile ölçülür: 1. prensiple birlikle insan yarar ve zararlarını karşılaştırma eğilimindedir. Bu yüzden maddenin fırsat maliyeti onun için vazgeçilen şeydir.
 3. Akılcı insanlar teminatı düşünür: Bireysel ve kurumsal şirketler sermaye piyasasını düşünerek daha iyi kararlar verirler. Mantıklı karar veren kişi marjinal faydanın marjinal maliyeti aştığı eylemi alır.
 4. İnsanlar teşviklere yanıt verir: İnsanlar fırsatları ve maliyeti kıyaslayarak karar verir. Fırsat ve maliyetler değiştiğinde davranışlar da değişebilir.

İnsanlar nasıl etkileşirler?

 1. Ticaret herkesi daha varlıklı hale getirebilir: Ekonomide rekabet yarışmalardaki gibi değildir, herkesi daha zengin edebilir.
 2. Piyasalar genellikle ekonomik faaliyetleri düzenlemek için iyi bir yoldur: Piyasa ekonomisinde, merkezi planlayıcının kararları milyonlarca firma ve hane halkından üstün gelebilir. Adam Smith'in Görünmez El teorisine göre; piyasa genel ekonomik refah yerine kendi çıkarlarını yönlendirir
 3. Hükümetler bazen piyasa giderlerini arttırabilir: Eğer Görünmez El çökerse; 'piyasa gücü'nü kullanmak tek bir kişinin yeteneği / piyasa fiyatlarını haksız etkileyen kurumu ifade eder.

Ekonomi bütün olarak nasıl işler?

 1. Bir ülkenin yaşam standartları, ne kadar mal ve hizmet ürettiğine bağlıdır: Yaşam standartlarını arttırmak, çalışanların eğitim düzeyi, üretim için sahip olduğu araçlara ve teknolojiye erişimine bağlıdır.
 2. Piyasada sıcak para arttığında, fiyatlar artar: Enflasyonun artması çeşitli maliyetleri yükseltir, enflasyonu düşük bir seviyede tutmak dünya çapında ekonomik bir başarı olarak görülür.
 3. Kısa vadeli değişimlerde toplum enflasyon ve işsizlikle yüzleşir: Bu ikisi ters orantılıdır yani; kısa zamanda enflasyonda yaşanacak düşüş, işsizlik oranının artmasına neden olacaktır.
 • Paylaş
1. Ekonominin iki ana dalı vardır
 • Mikroekonomi
 • Makroekonomi
Mikroekonomi tüketici ve firmaların davranışları biçimleri ve gelirin mal ve hizmetler arasında nasıl bölüştürüldüğü ile ilgilenir. Makroekonomi ise tüm ülkedeki ekonomik işleyiş ile ilgilenir.

Ekonomi

2. Arz ve Talep Kanunu
Alınıp satılmak istenen malların miktar ve fiyatları arasındaki ilişkidir. Arz artarsa ürünün fiyatı düşer ve talep artarsa fiyatta artış olur.

3. Marjinal Fayda
Tüketilen mal miktarı bir birim değiştiğinde toplam faydada meydana gelen değişmedir.

Ekonomi

En bilinen örneklerden biri ile açıklamaya çalışırsak ;

Çok susamışken bir bardak su sizin için çok değerlidir ama onuncu bardak suda alınan haz birinci badaktan kesinlikle daha azdır.

4. Gayrısafi Milli Hasıla
Gayrisafi Milli Hasıla bir ülkenin sınırları içerisinde,( genellikle yıllık olarak ele alınır) üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir.

GSMH= tüketim + yatırım + devlet harcamaları + (ihracat-ithalat)

5. Büyüme Hızı
İş gücü, doğal kaynaklar, donanım gibi bazı değişkenlerin bir arada incelenmesi sonunda bir önceki yıla oranla adam başına düşen gerçek gelirdeki artış hızına büyüme hızı denir.

6. Enflasyon
Enflasyon, toplumumuzdaki herkesin bildiği ve üzerinde fikir yürüttüğü tek makroekonomik kavramımızdır. Çünkü şu anda hiçbirşey dedelerimizi yada babalarımızın aldığı kadar ucuz değil. Bu nedenle enflasyona çok da iyi bakıldığınıu söyleyemeyiz. Teknik olarak bakmaya çalışırsak, enflasyon; birtakım ekonomik gelişmeler neticesinde fiyat endeksinin sürekli yükselmesidir.
TEFE ve TÜFE kısaltmalarını mutlaka duymuşsunuzdur.
TEFE (Toptan eşya fiyatları endeksi), TÜFE (Tüketici fiyat endeksi) rakamlarıdır.
TEFE ve TÜFE´ nin açılımında görmüş olduğunuz gibi, biri üretilmiş ve toptancıya sunulmuş eşya fiyatlarında oluşan değişimleri, diğeri ise en son aşama olan tüketiciye ulaşan mal ve hizmetlerle, temel gereksinmelerindeki (Gıda gibi) değişimleri gösterir.

Ekonomi

"Çekirdek enflasyon" adı verilen bir başka endeks mevcuttur, burada ise özel imalat sanayisinde oluşan üretim maliyetlerinin fiyat olarak değişimi söz konusudur.

Enflasyon 2 nedenle oluşur:
 • Talep enflasyonu
 • Maliyet enflasyonu
7. Faiz Oranları
İşletmek için bir yere ödünç verdiğiniz paraya karşılık alınan getiriye faiz denir. Faiz oranı ise ne kadar getiri alacağınızın hesaplanacağı belirlenmiş pozitif bir sayıdır.

8. Faiz oranı & Enflasyon & Büyüme
Faiz oranları ve büyüme oranı arasında ters ilişki olduğundan enflasyonun da etkilenmemsi mümkün değildir. faiz oranlarını yükselttiğinizde büyüme ile birlikte enflasyon düşme eğilimi gösterir. Biri iyi iken bir diğeri iyi değildir.

9. Maliye Politikası
Hükümet harcamaları ayarlayarak ekonomiyi kontrol edebilir. Maliye politikaları ile birlikte para politikalarının da ekonomi politikası ile tam uyumlu olması ve birbirini destekleyici olması gerekir.

10. Ticari Dalgalanmalar
İşŸletmeleri etkilemekte olan makro ekonomik şŸartlardır. Makroekonomilerde 7 yılda bir patlamalar görülmektedir. Grafiği aşağıdaki örnekteki gibidir.

Ekonomi
 • Paylaş
Her insanın ekonomi hakkında bilmesi gereken tek bir detay vardır. O da yorganın ne kadar uzun olduğunu bilmektir. Her insan sadece kendi nakit dönüşünü ve buna bağlı olarak harcama hızını ayarlamak zorundadır. Kapitalizminin gazına gelip olmayan parasını harcamamalıdır. 100 birim nakit paranız varsa 110 birim harcamayı ancak 10 birim kredi ile yaparsınız bu da takip eden dönemde nakdinizin 90 birime düşeceğini gösterir. Her insanın bilmesi gereken ekonomi bilgisi budur. Yani ayağını yorganına göre uzatacan hacı.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

3123 Görüntülenme13 Takipçi3 Yanıt

Eş Anlamlı Soru Ekle

 • Ekonomi hakkındaki temel bilgiler nelerdir?

 • Ekonomi hakkında neleri bilmeliyiz?