Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hesap makinelerindeki tuş dizilimi telefonların tuş diziliminden neden farklıdır?

İlk yapılan hesap makinelerinde mekanik nedenlerden dolayı 9 tuşu en üste konulmak zorundaydı. Geri kalan rakamların ergonomik bir şekilde kullanılabilmesi için art arda gelmesi gerekiyordu. Haliyle ortaya aşağıdan yukarı doğru 1-2-3/4-5-6/7-8-9 şeklinde dizilim ortaya çıktı. Bugün bahsettiğimiz mekanik problem aşılabilmesine rağmen eski nümerik klavye alışkanlığı devam ettiği ve ergonomik açıdan bir engel teşkil etmediği için ilk zamanlardaki dizilim günümüzde de devam etmektedir.
  • Paylaş