Bilmek istediğin her şeye ulaş

Heterojen karışım nedir?

Kimya
Mevcut olduğu her noktada aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışım denir. Tuzlu su, alkollü su, şekerli su gibi karışımlar homojen bir karışımdır. Heterojen karışım ise her noktada aynı özellikte olmayan karışımlardır. Heterojen karışımlar dörde ayrılır:

  1. Emülsiyon: Bir sıvıda çözünmeyen başka sıvı maddelerin birleştiği heterojen karışımlardır... Zeytinyağı ile su gibi.
  2. Süspansiyon: Bir sıvı ve katı maddeden oluşan heterojen karışımlardır. Su ve kum gibi.
  3. Kolloid: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Homojen gibi görünürler. Duman ve boya gibi.
  4. Aerosol: Bir katı veya sıvının gaz içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Spreyler, sis gibi.
  • Paylaş
Heterojen karışım hert tarafta aynı özelliği göstermeyen ive içindeki taneciklerin gözle görülebildiği karşımlardır. Ayran, süt, toprak gibi.
  • Paylaş