Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hiçbir şey nedir? Evrende bütün yıldızları, galaksileri kütleye sahip olan herşeyi hatta ışığı bile yok sayarsak geriye kalan boşluğa hiçbir şey diyebilir miyiz?

Hatta o boşluğuda yok sayarsak geriye ne kalır kalan şeyin boşluk bile olsa anlamı nedir niçin vardır?Düzenle
Hiçbir şey bir tek varlığın dahi mevcut olmadığı durumun adıdır. Tıpkı sıcak ile soğuk gibi. Soğuk ölçülebilen birşey, bir varlık değildir. Hava -3 derece soğuk denmez sıcak denir. Soğuk, sıcaklığın olmadığı durumun adıdır.
  • Paylaş
Hiç bir şey diye bir şey olamaz... Big bang teorisini okumanızı tavsiye ederim... ...
  • Paylaş
Düşünceleri çok karıştırabilecek bir soru. Çözümsüzlükler de her zaman başa dön prensibi gereği, başa dönmekte fayda var. Çözülemeyen sınır noktasından başlamak konuyu beraberce çözebilmenin, iyi bir yolu olmalı, sınır noktası olan temel atom modeli, kapalı devre mekanizması çözülemediği için şu an algıladığımız, enerji şeridinin dahi bir çok sırrı çözülemiyor. Şöyle ki ; temel atom modeli ( hidrojen ) güçlü mikroskoplar ile görüntülenip, bir ekrana aktarılarak, evet proton işte şu biraz büyükçe mavi olan kürecik, yanında ki kırmızı küre nötron, ve protondan 1836 kez küçük olan ve bunların etrafın da 200,000 km/h hızla dönen kürecikte elektrondur, diyemediğimiz gibi, bu ana mekanizmayı enerji düzeylerinin hassas ölçüm ve hesaplamalar ile anlamaya çalışıyoruz. Emin olun sadece anlamaya çalışıyoruz, daha anlayamadık. İşin özünde şunu iyi anlamaya çalışmalıyız, temel atom sadece bir enerji seviyesidir, her hangi bir madde değildir, bir üst şeritte çeşitli temel özelliklere göre gruplanır ve gruplanan temel elementler, ısı ve bulutsu elektron enerji etkileri ile bizlerin algılayabileceği son şeridin temelini oluşturur. Yani iyice alt tabakalar da, bizim bildiğimiz maddesel bir şeyin aslında olmadığı, bizlerin algıladığımız şeylerin de algılama şeridimize uygun olduğu için algıladığımız gerçeği, bu konuyu anlayabilme adına iyi bir başlangıç noktası olacağına inanıyorum.
  • Paylaş
Aslında hiçlik de bir şey yok. Modern fizikin görüşünde vakum da objeler gibi maddi bir varlık. Mantıksız da degil. Havanın ses dalgalarını taşıdğı gibi, ışığı da boşluk/vakum bir şekilde taşıdığından, mutlak boşluğun da bir şey olduğu hükmüne varabiliriz.
  • Paylaş