Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hinduizm ve Budizmin temel öğretileri nelerdir?

Her iki inanç ekolünün de üç temel öğretisi bulunmakta:
  1. Yeryüzünde belirli yasalar var ve insan bu yasalara tabidir.
  2. Ruh mevcuttur ancak terbiye edilmesi şarttır.
  3. Reenkarnasyon yoluyla ruhlar "terbiye olana kadar" yeryüzüne tekrar tekrar gelir. Terbiye olan ruh Tanrıya/Özüne/Nirvanaya ulaşır.
  • Paylaş
HİNDUİZM
Hindistan’da yaygındır.
Tanrı anlayışı çeşitlilik gösterir.
Yaratıcı BRAHMA, koruyucu VİŞNU, yok edici ŞİVA'dan oluşan bir üçleme vardır.
Ayrıca Hinduizm’de hulûl (Tanrı'nın insan Şekline girmesi) ve tenâsüh (rûhun bir bedenden ötekine geçmesi) gibi inançlar bulunur.
İnek; yer, gök ve hava âleminin anası kabul edilir. Bu yüzden kutsal sayılır ve kesilmez.

BUDİZM
Kurucusu Budha (Buda) , Gotama adında bir prenstir. Nepal'in güneyinde doğmuştur.
Buda'nın Yaratıcı Tanrı" hakkında ne söylediği açık değildir.
Budizm felsefesi, İslamiyet’ten sonra, Hindistan'da sâdece Himalaya Dağlarının eteklerinde kalmış; Sri Lanka, Siyam, Kamboçya, Çin Hindi ve Tibet'te varlığını sürdürebilmiştir.

ESKİ TÜRK İNANÇLARI:
Türk boylarının hemen hepsinde tek Tanrı (GÖK TANRI) inanışı vardır.
Bazı boylar zaman zaman değişik milli ve İlahi (Budizm, Hıristiyanlık, Yahudilik…) dinlere inanmışlarsa da, örf ve âdetlerine ters buldukları için devamlı olarak içlerine girmemişler ve bir bütün halinde kabullenmemişledir.
Gök Tanrı; hayat veren, yaratan, cezalandıran, yol gösteren millî bir tanrı kabul edilmiştir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

3147 Görüntülenme5 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları