Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hisse Senedi ve Tahvil arasındaki farklar nelerdir?

Tahvil :

Tahvil devlet hazinelerinin veya anonim şirketlerin borç para bulmak amacıyla çıkardıkları senetlerdir. Hazine çıkartırsa buna devlet tahvili denir. Eğer anonim şirketleri çıkartırsa özel sektör tahvili denmektedir.

Global Ekonomi

Hisse Senedi :

Hisse senetleri, anonim şirketler, komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılmış, sermayesinin belirli bir bölümünü temsil etmekte olan, sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymetlerdir.

Global Ekonomi

  1. Tahvil bir borç senetidir, ancak hisse seneti mülkiyet senetidir.
  2. Elinde tahvili olan bir kişi tahvil çıkarmış olan kurumun uzun vadede alacaklısıdır. Hisse senedi sahibi olan kişi ise kuruma hissesi oranında ortaktır.
  3. Tahvil yabancı sermaye, hisse seneti öz sermayedir
  4. Tahvili olan kişi sadece alacağı kadar hakka sahiptir, yönetimde söz sahibi değildir sadece brüt kar üzerinden faiz alırlar. Hisse senedi sahipleri tüm ortaklık haklarına sahiptirler.
  5. Tahvilin vadesi kesin olarak belirlenmiştir. Hisse senedinde böyle bir vade söz konusu olamaz şirket devam ettiği sürece ilişki devam eder.
  6. Tahvilin getirisi sabit, hisse senedinin ki değişkendir.
  7. Alacaklı kişi yani tahvil sahibi tahvili elinden değerinden daha az fiyata satabilem hakkına sahiptir ancak hisse senedi için böyle bir durum söz konusu değildir.
  8. Tahvilde itfa vardır, hisse senedinde yoktur. Hisse senetinin bir kısmı itfa edilirse bu sermaya azaltmaktır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

6648 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt