Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hobbes ve Rousseau'nun devlete bakışları açısından nasıl farklar vardır?

Hobbes da Rousseau da insanların yetkilerini devlete devrettiklerini ifade etmektedir. Hobbes için devlet, Leviathan'dır. Hobbes'a göre doğal yaşamda kavga ve kargaşa vardır. İnsanlar da bu dönemde kendi güvenliklerini sağlayamamaktadır. Bu nedenle bireyler, tüm haklarını Leviathan'a devretmişlerdir. Devletin görevi ise onların güvenliğini sağlamaktır. Yoksa toplum, verdiği yetkiyi geri alır. Rousseau ise önce doğal yaşamda eşitlik ve dostluk vardır. Ancak mülkiyetin ortaya çıkışı, bu ortamı kargaşaya bırakmıştır. İnsanlar da bu ortamdan kurtulmak için önce kendi aralarında anlaşma bir toplum sözleşmesi yaparlar. Daha sonra da devletle sözleşme yapıp haklarını devlete devrederler. Devlette güçler birliği vardır ve onun devamlılığı bireylerin çıkarlarından önce gelir.
  • Paylaş
Hobbes'a göre devlet mutlak olmalıdır ve devletin varoluşu zorunludur... Rousseau 'nın anlayışı ise düşünceleri ile Fransız Devrimini etkileyecek kadar önemlidir. Önemli fikirleri arasında Genel İrade (Volonté générale),Amour-propre, İnsanlığın Ahlaki Basitliliği, Çocuk Merkezli Eğitim, Sivil Din, Halk Egemenliği ve Pozitif Özgürlük kuramları vardır
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

288 Görüntülenme5 Takipçi2 Yanıt