Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hücrenin organelleri nelerdir?

Hayvan ve bitki hücrelerinde bazı farklı hücreler bulunur. Bunları belirterek genel olarak bir hücrede olanlar;

 • Öncelikle hücrenin belirli bir şekil kazanmasını sağlayan yapı bulunur. Buna da hücre zarı denilir. Hücre zarı nedir? Bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden farklı olarak bu zarın dışında bir de hücre çeperi / duvarı bulunur. Yapısında selüloz bulunur. Hücreye dayanıklılık sağlamak, hücreyi dış etkilere karşı korumak ve hücrenin sınırını korumaktır.
 • Çekirdek: Çekirdek hücrenin büyüme, gelişme, bölünme, onarım ve denetim merkezidir. İçerisinde canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan ve kromozom adı verilen yapılar bulunur.
 • Sitoplazma: Çekirdek ve hücre zarı arasını dolduran yapıdır. Sitoplazmanın ağırlığının yüzde 80 - 95 ini su oluşturur. Canlı, renksiz ve yarı geçirgen yapıya sahiptir. Sitoplazma canlıdır ve hücrenin bütün hayatsal faaliyetleri burada oluşur.
 • Mitokondri: Hücre içindeki hayatsal olaylara gerekli enerjinin %95′ini sağlarlar. Oksijeni kullanarak besinlerden enerji elde ederler. Sayıları hücre tipine göre değişir. Örneğin, enerji ihtiyacının fazla olduğu kas ve karaciğer hücrelerinde mitokondri sayısı diğer hücrelere göre daha fazladır.
 • Kloroplast: Yeşil renk pigmenti olan klorofil taşır. Bitkilerin yapraklarında, ham meyve ve sebzelerde, genç dallarında, otsu gövdelerinde bulunur. Fotosentez olayını gerçekleştirirler. Hayvan hücrelerinde bulunmaz.
 • Koful: Bitki hücrelerinde az sayıda ve büyük, hayvan hücrelerinde çok sayıda ve küçüktür. Bulunduğu hücrenin çeşidine göre depolama, sindirim, boşaltım gibi görevler üstlenir.
 • Lizozom: Görevi sindirimi sağlar. Ayrıca hücre yaşlandığı zaman patlar hücrenin kendi kendisini sindirmesini sağlar. Bu olaya otoliz denir.
 • Ribozom: Protein sentezinin yapıldığı yerdir. Ribozomlar protein sentezi yapan organellerdir. Endoplazrnik retikulumların üzerinde, çekirdek zarında veya sitoplazmada serbest olarak bulunurlar.
 • Endoplazmik Retikulum: Hücre zarı ile çekirdek arasında bulunur ve bunlar arasında ilşkiyi sağlar. Ayrıca bazı maddeler depo edilir.
 • Golgi aygıtı: Golgi aygıtının görevi salgı üretilmesinde ve depo edilmesini sağlamaktır. Lizozom ve koful oluşumunda yapım ve onarımından sorumludur. Sperm ve alyuvar hücrelerinde bulunmaz.
 • Sentrozom: Sentrozomlar hücre bölünmesinde görev alan orgenellerdir. Hayvansal hücrelerde bulunur, bitki hücrelerinde bulunmazlar.

Resimli anlatımı; Hücre
 • Paylaş
Hücrenin organelleri diyince ;
Önce hücreyi 2 ye ayırırız.
1.Si: Hayvan hücresi
2.si: bitki hücresi

Neden ayırdık hem morfolojik olarak hemde organelleri açısından farkları var birbirinden
Örnek verecek olursak , bitki hücresinde kloroplast organeli ve hücre duvarı vardır. Fakat hayvan hücresinde bu yoktur, bazı tek hücreli canlılar her 2 gruba girebiliyor fakat daha bu konu aydınlanmadı.

Ebru Özkan'ın yazdıkları hücre organelleridir. . .
 • Paylaş