Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hukukta zamanaşımı ile hak düşürücü süre arasındaki fark nedir?

Zamanaşımı (yıllanma-mürüruzaman); alacak hakkının, belli bir süre kullanılmaması yüzünden “dava edilebilme” niteliğinden yoksun kalabilmesini ifade eder. Zamanaşımı ile alacak hakkı son bulmaz, yalnızca eksik borç haline gelir.

Hak düşürücü süreler (sükütühak): ise doğrudan doğruya hakkı ortadan kaldıran sürelerdir. Bu sürelerin geçmesiyle artık hak doğrudan doğruya ortadan kalktığından, zamanaşımı sürelerinin geçmesi gibi eksik bir borç haline gelmez. Zamanaşımı davalarda bir kaçını olarak ileri sürülür. Yani usuldeki anlamıyla kaçını bir itiraz niteliğinde değildir. Yargıç, zamanaşımı kaçınısını kendiliğinden, görevinden ötürü göz önünde tutamaz. Hak düşürücü süreler ise itiraz niteliğinde olduğundan yargıç tarafından kendiliğinde göz önünde tutulur.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

11528 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları