Bilmek istediğin her şeye ulaş

Huzur hakkı nedir?

Lütfen finansal terimlere tamamen uzak birinin anlayacağı şekilde cevaplar mısınız.Düzenle
Huzur hakkı herhangi bir şirketin yönetim kurulu üyeleri (başkan dahil hepsi)  ile kamu tüzel kişiliğine haiz bazı dernek ve birlikler ile kooperatiflerdeki üyelerin katıldığı her toplantı başına verilen ücrettir. ( Bir çok yerde karşınıza çıkar bu ödeme türleri Örneğin OSB lerde)  Türkçesi toplantı anında huzurda bulunanlara verilen şahsın hakkı yani huzur hakkıdır. Bu ücret genellikle Genel kurulda, Yönetim kurulunda, Tüzükte veya yönetmelikte belirlenir. Normal şartlarda her toplantı için ayrı ödenmesi gerekir ama aylık olağan şekilde toplantı yapılıyorsa maaş veriyor gibi bordro yapılarak da ödenebilir. Yalnız Sosyal Güvenlik Primleri kesintisi yapılmaz. Gelir vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılır.
  • Paylaş