Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hz. Muhammed neden son peygamber ilan edilmiştir? Peygamberden sonra yaşananlar ve bugün gelinen nokta göz önüne alındığında İslam dünyası başta olmak üzere insanlık şimdi de bir kurtarıcıya ya da yol göstericiye muhtaç değil mi?

İnsanlık Kur'an ahlakına muhtaç.
Peygamber efendimiz döneminden önceki peygamberlere indirilen kitaplar zamanla orjinalliğini yitirmiş olup değiştirilmiştir. Fakat Kur'an-ı Kerim indiğinden günümüze kadar hiç bir değişikliğe uğramadan kıyamete kadar hep orjinal kalacaktır. Dolayısıyla tekrar yeni bir kitap ve peygamber gelmeyecektir.
İnsanlara yol gösterici olarak Kur'an yeter.
  • Paylaş
2

Gökhan Çancılar, Şimdi bir kitabın orjinalliğini yitirdiğini nasıl anlarız? Orjinali olur, karşılaştırırız, bakın değişmiş deriz. İslamiyet dışında semavi dinler kitap değişmesi gibi bir şey öne sürmüyorlar. İsa bile ben değiştirmeye gelmedim diyor.

Peki ilk 2 nüsha Hz. Osman'ın cem ettirdiği nüshalar? Önceki yazılı papirüsler vs.. imha edildi. Burada neden hiç şüphe duymuyoruz? İsa'dan sonra 150 civarı yılına ait Coloselile Mektubu yazıtları bulundu ve şimdiki İncil'in aynı bölümü ile tamamen aynı.

Bir de bir kitabın değişmediğine kanıt, o kitaptan bir ayet olamaz. Çünkü İncil'de de kutsal yazıların değişmeyeceği garanti altına alınmış ve benden sonra yalancı peygamberler çıkacak diye uyarmıştır.

Sadık Dereköy, Hz. İsa (as) kendisine gelen vahiyleri yazdırmamıştı. Çünkü otuz yaşında peygamber olmuş, otuz üç yaşında da peygamberlik vazifesi son bulmuştu. Üç sene gibi kısa bir süre içinde de köyden köye, şehirden şehire dolaşıp, halkı irşâd için uğraşmıştı. Son zamanlarında ise, zaten Yahudilerin kışkırtmasıyla Romalı idareciler tarafından sürekli takip altında idi. Bu durumda İncil'i yazdırmak için ne zaman, ne de imkân bulabilmişti. Nitekim bugün elde mevcut olan İnciller, müelliflerinin adıyla anılmakta ve içinde Hz. İsa (as)'ın havarilerine verdiği vaazlarını, ders ve irşadlarını ihtiva eden bir siyer kitabı görüntüsünü taşımaktadırlar. Üstelik de bunları yazanlar Hz. İsa (as)'ın havarileri olan ilk mü'minler değil, onları görüp Hz. İsa (as)'a gelen İlâhî sözleri onlardan dinleyenlerdir.

Eldeki mevcut İncillerde bir takım muhteva ve anlatış farkları görülmektedir. Aslında bu İnciller, M.S. 325 tarihinde İznik'te toplanan bin kişilik bir ruhanî konsülün kararı ile kabul edilmiştir. Bu hey'et, yüzlerce İncil'i incelemişler, 318 üyenin ittifakı ile aralarından Hz. İsa (as)'ın ulûhiyet tarafı olduğunu ileri süren bugünkü dört İncil'i kabul edip diğerlerini yakıp imha etmişlerdir.

Görüldüğü gibi, Hz. İsa (as)'ın -hâşâ- Allah'ın oğlu olduğu prensibi, Hz. İsa (as)'dan yıllar sonra bir meclis kararı ile kabul edilmiştir. Hattâ bu karara bâzı Hristiyan kiliseleri uymamışlardır. Bu bakımdan bugünkü dört İncil'in, Hz. İsa (as)'a indirilen İncil'in aslına uygun olduğunu söylemek mümkün değildir.

Kaynak:sorularlaislamiyet.com

Hz. Muhammed sadece kendi dininde son peygamber olarak ilan edilmiştir. Dünyadaki diğer bütün dinler de böyle bir şey söylenmez. Dünyanın %70'inin haberi olmayan bir şey. Hatta Hz Muhammed diğer dinlere göre peygamber bile değildir.
  • Paylaş
3

Balık, Aslında tüm peygamberler aynı dini ("yaratana teslimiyet" yani arapçasıyla "islam"ı) temsil eder. Peygamberler tüm insanlığa gelmişlerdir ve ayrı dönemlerde fakay aynı çağrıyı yapmışlardır. Bu çağrıyı Hristiyanlar kendilerine göre, Yahudiler kendilerine göre anladıklarından ve kendi anlayışlarını savunmalarından ötürü asıl mesajdan sapmışlardır (hatta kutsal kitaplarında bile yer yer değişiklikler yapmışlardır) ve dinde fırkalara ayrılmışlardır. Hal böyle olunca sanki ayrı ayrı dinler ve ayrı ayrı peygamberler gelmiş gibi bir yanlış anlama olabilir. Bilginiz olsun.

Umut Akar, O çağrıyı hep kendilerine göre anlayanların islam dini dışı dinler olduğunu bir müslümanın ağzından duymak hiçbir katkı sağlamıyor bu dünyaya

Balık, İslamı temsil ettiğini düşünenler içinde de kendine göre değerlendirenler olabilir elbet.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

355 Görüntülenme5 Takipçi2 Yanıt