Bilmek istediğin her şeye ulaş

İbni Sina'nın eserlerinin adları nelerdir?

Lisanü'l- Arab: Isfahan' da bir Arap bilgininin Sina'nın Arapça bilgisini zayıf gördüğünden Sina' yı üç yıl çalıştırır ve Sina da müsvette biçiminde bu eseri yazar.


İbn-i Sina

Kitabü'ş Şifa: Hemen hemen tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır. 11 ciltten oluşuyor.

İbn-i Sina

Kitabu'l -İşaret ve t- Tenbihat: Bu kitap Sina' nın kişisel görüşlerini içeriyor.

İbn-i Sina

Kitabu'n - Necat: Bu eser savaş alanında ve Kitabü'ş -Şifa'nın yetkin bir özeti şeklinde.

İbn-i Sina

el Kanun fi't Tıp: Sina'nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir kitap. En ünlü kitaplarındadır. 700 yıl boyunca Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Günümüzde Paris Üniversitesi'nin tıp fakültesi öğrencileri S.T. Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbn-i Sina ve er- Razi gibi iki bilginin portreleriyle karşılaşırlar.

İbn-i Sina

 • Aksamu'l-Ulumi'l-Akliyye
 • Risale fi'l Hudud
 • İsbatu'n- Nubavve
 • Risale fi'l- Kader
 • El-Ahlak
 • Kitab fi's-Siyaset
 • Risale fi'l-AşkHayy İbn Yakzan
 • el-Ahd
 • el-Hidaye
 • Makele fi'n-Nefs
 • el-işaretu ila İlmi'l-Mantık
 • Kitabu'l İnsaf
 • Paylaş