Bilmek istediğin her şeye ulaş

İkta sistemi nedir?

İslam devletlerinde, mülkiyeti devlete kullanım hakkı ise ikta sahibine ait olan topraklar ikta olarak adlandırılır. İkta toprakları, askeri veya sivil görevlilere hizmetleri karşılığında verilmiştir. İkta sistemi usulüyle verilen topraklar üç çeşittir:
  1. Has: Geliri sultan ve ailesine bırakılır.
  2. İkta: İkta sahibi toprağı kullanma karşılığı belirli asker besler ve savaş zamanı orduya katılır.
  3. Haraci: Haraci topraklardan gelen vergiler doğrudan devlet hazinesine aktarılır.
İkta sistemi Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklularında da uygulanmış, Osmanlı zamanı tımar sistemi adıyla devam ettirilmiştir. Sistemin faydaları:
  • Bütçeden para ayırmadan asker yetiştirilmesi sağlanmıştır.
  • Otorite güçlenmiştir.
  • Tarım arazilerinin sürekli işlenmesi sağlanmıştır.
  • Devletin maaş yükü azalmıştır.
  • Üretim kontrol altına alınmıştır.
  • Göçebe kabileler yerleşik hayata geçirilmiştir.
  • Paylaş