Bilmek istediğin her şeye ulaş

İlişkilerde yaş farkı, statü, ırk vs... ne kadar önemlidir? İlerisi için sorun yaratan şeyler nelerdir ilişkilerde?

Bunların hepsi belirli şartlarda önemli olurlar. Öncelikle erkekler kadınlara göre hem ruhen hem de fiziken daha geç olgunlaştıklarından erkeğin kadından bir miktar daha yaşlı olması ilişkinin sağlığı açısından iyi olur. Statü farkı da aslında önemlidir. Ataerkil bir dünyada yaşadığımızdan ki bu dünyadan ne ABD ne de Avrupa'yı ayrı tutabilirsiniz genel olarak erkeğin daha yüksek bir statüde olması ilişkinin sağlığını olumlu yönde etkiler. Irk farklılığına gelince eğer kültürler benzerse mesela doğma büyüme İstanbullu bir Kürt ve bir Türkün ilişkisinde hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Tabii işin içine din mevzu girmezse. Eğer eşlerden biri sünni diğeri alevi olursa, sünnilerin alevileri sevmemesi, onları aşağılamasından mütevellit bir yığın problem çıkabilir.
  • Paylaş


bu soruya en iyi cevap Özdemir Erdoğan'ın Keman Öğretmeni şarkısıdır :)

  • Paylaş
Tabii ki de önemli ama bu sevgiyi aşkı etkilememeli bence en az yaş farkı 8 ile 10 arası diyorlar. Statü ve ırka gelince eğer insan kendini yanıyorsa bunları pek de dikkate almamalı. Bu arada demiyorum bir üniversite mezunu ile ilkokul mezunu arasında problem çıkmaz. Çıkar tabii ki de kültür farkı vs. önemlidir.
  • Paylaş