Bilmek istediğin her şeye ulaş

İlk hamamlar Romalılar'a ait olmasına rağmen neden Türk hamamları meşhurdur?

Romalılar zamanında Vezüv Yanardağının patlamasından sonra küller altında kalan Pompei şehrinde yapılan kazılar, Romalıların kullandıkları hamamları ortaya çıkarmıştır. Bu hamamların yalnız temizlik için değil, zevk ve eğlence için de yapıldığı anlaşılmaktadır. Romalılarda sınıf farkı olduğu için, hamamlarda kölelerle asillerin giriş kapıları ve yıkandıkları yerler ayrılmıştı.
Yalnız, Hristiyanlığın bozulmuş şekli yayıldıktan sonra, batı dünyasında hamam ve temizlenme yavaş yavaş unutuldu. Ortaçağda Hristiyanlar, ilk doğdukları zaman papas tarafından vaftiz suyunda yıkandığı için, bundan sonra yıkanmak, taasuplarına göre yasak ve günahtı. Yıkananların birçok hastalıklara yakalanacağı zannediliyordu. Bu sebeple kadınlar olsun, erkekler olsun, yıkanmadıklarından dolayı kirlenip pis kokarlardı. Böylelikle Roma'da hamamlar zamanla işlevlerini yitirdi.
Ancak Türkler İslamiyeti kabul etmeleri ve İslamiyetin temizliğe ait hükümlerini büyük bir titizlikle uygulamaları neticesinde bilhassa, İstanbul’un fethinden sonra burada ve devletin dört bir yanında binlerce hamam yaptılar. Türklerde İslamiyetin emirlerinin gereği olarak her evde hamam bulundurdu. On yedinci yüzyılda, yalnız İstanbul’da 168 adet büyük çarşı hamamı yapıldı. Böylelikle hamam geleneği Türkler sayesinde gelişti ve günümüze ulaştı.
  • Paylaş