Bilmek istediğin her şeye ulaş

İmar planları nasıl bu kadar kolay suistimal edilebilmektedir? Buna yardım eden zayıf anayasa maddeleri hangileridir?

İmar planları, nüfusu belli bir yeri geçmiş yerleşim yerlerinde olması gereken fiziksel planlamadır. Bu planlar çerçevesinde bir yeri imara açma-kapama durumu değişkenlik gösterir. İdare maalesef kendi çıkarları doğrusunda bu planlarla oynamaktadır. Bu sebeple inşaati yarım kalan, çok fazla zarara giren kişiler bulunmaktadır. Buna yardım eden anayasa maddesinin var olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak bunu engelleyen anayasa maddesi maalesef yoktur. Danıştay da bu planları düzenleyici işlem saymaktadır. Böylece idarenin ek işlemine gerek kalmadan, eski planlama ortadan kaldırılabilmektedir. Mağduriyeti en aza indirmek için, imar planının değişmesini takiben 60 gün içinde iptal davası açılabileceği gibi, zararın öğrenildiği andan itibaren 1 yıl, her halde zararın gerçekleştiği andan itibaren 5 yıl içerisinde tam yargı davası açılabilir.
  • Paylaş
Merkezi idareyle işbirliği halinde olan yerel idarenin bir anlamda mevcudiyetini daim kılmanın da gereği olarak yaptığı rantiye yağmacılığı, çıkar odaklarıyla ortak hareket ederek bu paylaşımcılığı(?) genele yayma ve legalize etme zekası, fırsatçılığı... Fırsat eşitsizliliğine sebep olacak şekilde insider bilgiyi nakite çevirme eylemi.

Erken gelenlerle, geç gelenler seviyesinde kaldığı ya da kalmış gibi görünmesini sağlayabilme başarısı sergilenebildiği sürece, pekala ticari zeka/başarı olarak algılatılabilecek, sus çaktırma tarzında aslen kapitalist ekonomi modelimizle birebir uyuşarak, götürme hadisesi kitabına uygun kalacaktır.

İnsider bilgi sızdırıldığı, erken çıkanlar tarafından şikayetçi olunup, belgelendirilemediği ve ispatlanamadığı sürece, -bekleyecektin sana dedik şeklinde en yakın akrabasından dahi destek bulamayan bir formasyona kavuşan durum, ne anayasa ne de kanunlarla engellemek pek mümkün değildir, zira mülk edinme hakkı ve ticari özgürlük yaklaşımı tam tersine şüphelimizi her halükarda korur. Nerden buldundan yola çıkılarak gidilirse, mal beyanlarından safha safha, belki bir yerlere ulaşılır.

Arabasının bagajında nakit milyon dolar taşıyarak, mahalle mahalle, köy köy dolaşan, genellikle 50-60 yaşlarında, yaşlı kurtların dolandığı rivayet olunur, satılan her araziyi şak diye satın alırlar ve giderler... Üç beş yıl sonra otobanın oradan geçeceği yayınlanan kanun hükmündeki kararnamenin ekinden anlaşılır.

Gibi:)
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

683 Görüntülenme7 Takipçi2 Yanıt