Bilmek istediğin her şeye ulaş

İngilizce'de 'smart', 'clever' ve 'intelligent' sıfatları arasındaki fark nedir?

"Smart" ve "intelligent" aynı anlamdadır ama "smart" daha az resmidir ve aynı zamanda iyi giyimli, gösterişli anlamlarına da gelir. "Clever" ise daha çok pratik zeka ve hızlı çözüm üretme gibi durumlarda kullanılır.

  • Paylaş

Deyim olarak şunları da ekleyebiliriz:

Book-smart : Çok okumuş ama hayatta o kadar da parlak olmayanlar için kullanılıyor.

Clever Dick: Çok bilmiş. Bilgiçlik taslayan kişi.

  • Paylaş

Üç kelime de AKILLI anlam ı nda ama s ı fat olarak kullan ı l ı yor. isim hali ile yani tan ı m veya i ş aret niteli ğ inden yoksun AKILLI bizde ki gibi AKIL anlam ı na gelen SAGE kelimesi ile ifade buluyor. Biz Âkil kelimesini ne kadar kullan ı yorsak onlarda Sage kelimesini o kadar kullan ı yor. Sonuçta kelimenin s ı fat olarak kullan ı m ı hem ayn ı anlam ı ta şı rken hem de yerine göre farkl ı anlamlar ta şı yabilir.

Cümle içinde kullanalim peki ş sin : what the fuck! smart mean? Smart mean is clever, but it is not sage.

:)) cümleye aldanmay ı n tek kelime küfür yok,

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1689 Görüntülenme6 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları