Bilmek istediğin her şeye ulaş

İnsan IQ'su zamanla değişebilir mi?

IQ Seviyesi Ergenlikte Artabiliyor Ama Azalabiliyor da
Bilim Teknik dergisinin bu konudaki haberi aydınlatıcı:

"Nature dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, Londra Üniversitesi Sinir Sistemi Görüntüleme ve Sinir Bilim Eğitim Merkezi’nden araştırmacılar tarafından IQ’nun sabit kalmadığı ilk kez tespit edilmiş. Çalışmanın sonuçlarına göre 12-19 yaşları arasındaki gençlerin IQ diğer bir deyişle zekâ katsayıları artabiliyor da, azalabiliyor da. Bunun da beynin yapısında meydana gelen değişikliklerle ilgili olduğu düşünülüyor. 2004 yılında yaşları 12 ile 16 arasında değişen 33 sağlıklı gencin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada yapılan testler, 2008 yılında tekrarlanmış ve her iki teste de katılanların beyin yapıları manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle görüntülenmiş. Sonuçlar karşılaştırıldığında araştırmanın yürütücüsü Prof. Price ve meslektaşları, gençlerin IQ seviyelerinde önemli değişiklikler olduğunu görmüş. Bazılarının başarıları yaşıtlarına göre standart IQ ölçeğinde 20 birim kadar artarken diğerlerinin IQ seviyesi önemli oranda düşmüş."
  • Paylaş
Malesef zekanın akışkanlığı zamanla azalmaktadır. Bir diğer şekilde söylersek, beynimiz zaman içerisinde önce ki yaşlara göre gerilemeye ve yavaşlamaya başlar. Ortalama IQ seviyesi ileri yaşlarda 100 civarında kalmaktadır çünkü IQ seviyemiz yaşımız ilerlemesiyle beraber normalize edilir.  Birçok kişinin özellikle çocukların üzerinde yapılan araştırmalara göre ise IQ seviyesinin zirveye ulaştığı dönem olarak 13-15 yaş aralığı gösterilmektedir. Özellikle yeni bir şeyleri öğrenme hızları bu konuda dikkat çekmiştir. Kısacası, özellikle çocukların IQ'su zaman içerisinde değişime uğrayabiliyor. En temelinden bir örnek verecek olursak; 
  • IQ seviyesi yüksek olan bir çocuğun IQ'su zamanla azalabilir veya tam tersi IQ'su düşük olan bir çocuğun IQ seviyesi zamanla artabilir.


  • Paylaş
IQ gelişimine katkı sağlar mı bilemiyorum ama aşağıdaki adreste zihinsel yetilerin geliştirilebileceğine dair şu görüşler ileri sürülmüş:

lumosity.com 

Scientists once believed that mental ability was fixed after childhood. But over the last few decades, neuroscientists have discovered that adults’ brains are constantly changing – growing new neurons and connections – in a process known as neuroplasticity. Lumosity takes advantage of the brain’s innate neuroplasticity to help shape it into a more effective, powerful organ.

Instead of teaching specific skills that may only be useful in specific areas, Lumosity targets core cognitive processes that underlie performance in many different areas. These processes include memory, attention and other abilities that are critical in the real world.

Hardy, J. & Scanlon, M., The Science Behind Lumosity. November, 2009.

  • Paylaş
Değişebilir çünkü beyin egzersiz yapmadığı ya da yaşla birlikte azalmalar oluyordur.
  • Paylaş