Bilmek istediğin her şeye ulaş

İnsanların demokratik hakları nelerdir?

İnsanın demokratik haklarını sınırlı bir şekilde saymak pek mümkün değildir. Zira insanın hakları da sınırlı sayıda değildir. Yaşama hakkı, işkenceye maruz kalmama hakkı gibi çekirdek haklar yani temel haklar ve özgürlükler vardır ancak demokratik haklar bunlardan farklıdır. Demokratik haklar, çifte standarttan uzak, eşitliği sağlayan ve görüşlerine ya da inançlarına göre insanları ayırmayı önleyen haklardır. Örneğin, herkesin eğitim hakkı vardır, herkesin çocuğunu özgürce ve kendince yetiştirme hakkı vardır, herkesin ifade özgürlüğü vardır, herkesin din ve vicdan özgürlüğü vardır, yine herkesin toplanma ve örgütlenme hakkı vardır. İşte bunlar demokratik haklardan bazılarıdır. Bunlar herkes içindirler. Yani insana sadece insan olduğundan dolayı verilen haklardır. Oysa günümüzde bazı iktidar erkine sahip olan kişilerin, demokratik hakları sadece oy kullanmak sandığını veya öyle bir sanrı oluşturmaya çalıştığını görmekteyiz. Bu, asla böyle değildir. Zira oy kullandıktan sonra kişinin demokratik hakları bitmez. Bireylerin seçtikleri kişilerden hesap sorma hakları vardır. Demokrasinin özü de budur zaten. Hesap veremeyen iktidarı, halkın değiştirme gücü vardır ve saydığım haklar da hesap sormak için varolan haklardır. Bunun haricinde demokratik hakları tek yola indirmek, hukuk için tamamen bir talihsizlik ve anti demokratik söylemler yaratacaktır.
  • Paylaş
Demokraside egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu egemenlik hakkını milletvekilleri aracılığıyla kullanmaktadırlar. Yöneten kişiler ellerindeki gücü milletten alırlar. Hürriyet ve eşitlik esas maddelerdir. Demokraside bütün insanlar hür ve özgürdür. İnsanlar serbest düşünme ve düşüncelerini açıklayabilme hakkına sahiptir. Eşitlik ise herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların kanunlar önünde eşit haklara sahip olmasıdır. Hiç kimsede din, dil, ırk gibi ayrım yapılmaz.

Demokrasinin Temel Öğeleri
  1. Hakimiyetin sahibi halktır, millettir.
  2. Kişinin hak ve özgürlüklerine yer verilir.
  3. Bütün insanlar tek ve eşit oy hakkına sahiptirler.
  4. Toplum içerisinden yaşamakta olan bütün insanlar eşit haklara sahiptir.
  5. Ülkeyi yönetenler halk tarafından belirli aralıklarla seçim ile göreve gelir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

4673 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt