Bilmek istediğin her şeye ulaş

İnternete ilişkin yasal düzenlemelerde basın kanunu uygulamalarının esas alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dünya üzerinde böyle uygulamaları yapan 3. Dünya ülkeleri bulunuyor, doğrudur, basın kanunu çerçevesinde bir internet mevzuatı düzenleyebilirsiniz. Ancak bu teknolojinin kullanımının kısıtlanması ve gücünü, araştırmak ve geliştirmekten alan internetin felsefesine aykırılık oluşturur. Halihazırda sadece basın kanunu çerçevesinde değerlendirilmiyor, pek tabiki, basın suçları içerisinde sayılacak suçların işlenmesinde (ceza hukuku bağlamında) basın kanununa atıf yapılıyor, ancak bu her durum ve koşul için uygulanmıyor... Somut olayın özelliklerine istinaden değerlendirme yapılıyor.
  • Paylaş
İnternet kullanıcılarına sarı basın kartı da verecekler mi? Bu kadar aptalca bir düzenleme olamaz. Amaç sansür mekanizmasını çalıştırmak.
  • Paylaş
4

Redeye, Lakin bilgisayar yazılımlarını koruyabilmek için edebiyat eserleri benzetmesi yapıldığını da akılda bulundurursak yeni olanları eski bir şeylere benzetmek gerektiğini de düşünebiliriz.

Hakan, vaka dan örnekem hukukun vazgeçilmez yorum yöntemi bu na hiç bir lafım yok zaten sorumluluk sınırlarının başladığı ve dahi cezai yaptırımlarda en yüksek ve düşük yaptırımı belirlemek için olabilir ancak bir yasal düzenleme deklik çağrışımları ile yapılmamalı ortada bir vaka var . nedir bu basitçe 2 ye ayırabiliriz

1 internette işlevsel olan ve bir algoritma içerenn ve dahii aslında bir makina gibi çalışan yazılımlar.

2 kullanıcıların internetteki girdileri.

internet basitçe bu şekilde 2 ye ayrılır. diğer bir deyişle @hakank ile ben inploidte olmakla aynı hukukla değerlendirilemeyiz. çünkü o hem tüzel kişiliğin ortağı olarak sorumluluk taşımaktadır hem de yazılımın hak sahibi olarak sorumluluk taşımaktadır. misal burada ki bir program bana maddi bir zarar verirse misal bir virüs sayesinde banka hesaplarım boşaltılırsa ispatı halinde bunu basın hukukyla değerlendirmek mümkün mü?
ya da ben diyelim ki politik biir yorumda yasa dışı davranışta bulundum burada misal devlet büyüklerine hakaret ettim. bu bir basın suçumudur ?, burada yazmak yerine a4 kağdına basıp sokaklarda dağıtsam basın suçumu olacak elbette ki olmayacak.. yukarıdaki her iki örnek te de basın yayın kanunu butlandır. ihtilaf durumunda anlaşılacağı kesin olmakla beraber internete ilişkin yasal düzenlemeler basın kanunu esas alınarak düzenlenirse o kanun ölü doğar.

internetin kendin özel üzerinde kafa patlatılmış hatta simüle edilerek davası görülmüş kalite de sil baştan bir yasaya ihtiyacı var asfalt yaması gibi basın kanundan alınarak o da yayın bu da yaynın ne fark eder diyerek bir kanun çıkarılırsa burda değil yorum yapmak su teşkil eden bir yazıyı sadece beğendim şeklinde tıklayacak 3 kişi örgüt kurmaktan ağır cezalık bile olbilir bu iş hafife alınarak alel acele yasa yapılırsa eğer.

Redeye, Çok başarılı argümanlar. Karşıt görüşte olmadığım için çürütmeye çalışırken zorlanacağım. Ama zaten anladığım kadarı ile uygulama da basında yoğunlaşmıyor. Hatta aksine ceza kanunlarının açık ve net düzenlemeler içerdiği; bahsettiğiniz ayrımı da gözeterek nitelikli (dolayısıyla cezası ağırlaştırılmış) suç tanımları (belki de bir otosansürden geçirilmesini önermek için) getirilmiş olduğu da ileri sürülüyor. Tabi teknolojik gelişim hız kesmezse devam eden süreçlerde organik cihazların, giysiye bağlı elektronik aksamların yaratabileceği yeni kavram ve durumlar gibi pek çok alanda yeniden bir durup düşünmek gerekebilecektir.

Gördüğüm kadarı ile (uygulamada batı ülkelerinin genel eğilimi belirginleşmiş olmakla birlikte) tartışmanın devam ettiği taraf yazılım sahibine tanınacak haklar çerçevesinde şekilleniyor. Bu ve diğer tazminatlar da borçlar hukuku konuları ile gayet ilişkili. Keza borçlar hukuku kapsamında tazminatların gelişmeye açık bir alan olduğunu düşünebiliriz.

Hukukçular arasında bilişimin ayrı bir külliyat haline getirilmesi gereği bulunmadığını ileri sürenler de var.

Bu araçlar sayesinde yaratılabilen kümeleşmelerin karşılıklı veri işleme açısından çok başarılı çıktıları olduğu düşünülerek yasal esneklikler sağlanması gereği kendini dayatıyor. Yazılımın ar-ge tanımına girmesi ve düşük vergilendirmeye tabi kılınması, e-ticaretin vergilendirilmemesi yönündeki uygulamalar da bunun örnekleri olarak gösterilebilir.

Öte yandan basın kartı benzeri profilleri çoktan giymiş bile olabiliriz :) Ne de olsa neo abi gibi bizler de örümcekler arasında dolanıyoruz...

Beğendim tıklamaları zaten ayrı bir vahim durum. İfade ile eylemin birbirine karıştığı bir garabet. Kişinin anlatmak istediği ile yaptığının "onaylamaya" dair bir durumla sınırlandırılmasına bile dönüşebiliyor. Kendiliğinden evet seçili kutucuklar gibi...

Hakan, Anarşik hallerime gardiyanlık yapan demokrasi maalesef gücün yanında olmayı seviyor,
Her ne kadar amaç gibi görünse de aslında araç olduğu aşikar. Şu sebeple; ne zaman topluma bir şekil verilemeye çalışılsa önce derinden bir mağdur yaratılıyor akabinde mağdur şikayetleri hukuk çemberinde içselleştiriliyor eğer daha önce bir akıllı çıkıpta toplumun gönüllü olarak rahat ve özgür hissetiği alanlarda örgütlenebileceğini hissedip bir kanun çıkarmamışsa tolumda yaratılan bu talep arzolarak tez elden karşımıza çıkıyor kanun olarak ve birde bakıyoruz ki önceden özgürlük dediğimiz ve sevdiğimiz ve dahi uygulamaya geçirdiğimiz davranışbiçimleri suç oluvermiş hatta birey larakta biz bunu suç sayan kesimin içerisine karışıp gitmişiz.

Teknoloji hız kesmese de internet olayında geride kalan hukuk bundan dersini hızlıca alıp muhtemel senaryolar ile bence büyükçe bir bilişim külliyatı ile karşımıza çıkacak ve ülke olarak biz bunu zamanında yapmazsak bu sefer uluslararası hukuk sen yetişemedin kanunlarını dönüştüremedin o halde bana uyacaksın diyecek,

Bilişim için ayrı bir külliyata gerek yok diyen hukukçuların bilgisayarı sadece daktilo makinası olarak kullandığından hiç şüphem yok, özellikle düşünce ve fikir özgürlüğü alanı ayrı bir kitap konusu,

bu noktada başkaca bir argüman geliştireyim.

Diyelim bir kahvede senle oturduk anarşik anarşik konuşup sohbet ediyoruz ve yine diyelim yan masada özel yetkili ağır abiler/ablalar bizi duyuyor bizim tamamen sohbet olarak geçen hararetli muahbbetimiz suçmudur ki bunu bir sohbet sitesinde yazdığımızda suç teşkil ediyor.kahve konuştuğun suç değil ama internette konuştuğun/yazdığın suç bu olabiliri mi?

Ancak şu varki kullanıcılar haricinde özellikle yazılımcıların gerek patent gerekse ürün anlamamıda çokciddi korunmaya ihtiyaçları var. ben bile hiç bir yazılım eğitimi almadığım halde bir çok yazılımda ses resim gibi görselleri bilediği gibi değiştirip lisanları programları kişiselleştirebiliyorken bu şin uzmanları kötü niyetli olduğunda yazılımların korunması hergeçen gün zorlaşacak.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

784 Görüntülenme7 Takipçi2 Yanıt