Bilmek istediğin her şeye ulaş

IPV4 ve IPV6 arasındaki farklar nelerdir?

IPv4
İnternet Protokol Versiyon 4 ( IPv4 ) , İnternet Protokolu gelişiminde dördüncü gözden geçirilmiş ve geniş bir alana yayılan ilk versiyondur. IPv4 32 bit adresleri kullanır. 32 bit adresler, adres uzayını 4, 294, 967, 296 (232) tane muhtemel tek adreslerle sınırlarlar. Bununla birlikte, bazıları özel ağlar ( yaklaşık 18 milyon adres ) ya da multicast adresleri ( yaklaşık 270 milyon adres ) gibi özel amaçlarla ayrılmıştır. Bu , genel internet üzerinde yönlendirme için muhtemelen ayrılacak olan adres sayısını azaltır. Ağ adresleme mimarisinin sınıflı ağ dizaynı aracılığıyla yeniden düzenlenmesine, Classes Domain Router ve ağ adres çevirisinin kaçınılmaz tüketimi büyük oranda ertelemesine rağmen adresler artarak son kullanıcılara verildikçe, bir IPv4 adres eksikliği ortaya çıkar. Bu sınırlama şu anda yayılmasının başlangıç evrelerinde ve uzun dönemli tek çözüm olan IPv6’nın gelişimini teşvik eder.


IPv6
IPv6 standartlaştırma çalışmaları 1991 yılında başladı ve ana bölümü 1996 yılında tamamlandı. IPv4 oluşturulmaya başlandığında internet’in bu kadar ilerleyeceği hesap edilmemişti. Ancak internet kullanımının yaygınlaşması ve IP adresi gerektiren yeni aygıtların(cep telefonları, IP telefon, sayısal fotoğraf makineleri vb.) ortaya çıkması, var olan adreslerin yetersiz kalmasına yol açmıştır. Şimdi adresleme sıkıntısı oluşunca 128 bitlik adres yapısı olan IPv6'ya geçilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu sefer gelecek fazlasıyla düşünülerek oluşturulmuş bir adres yapısıdır. Yeni adreslemede sınırsız denebilecek bir adres aralığı olacaktır. IPv6 128 bitlik adresleme yaparak yaklaşık 1015 ader bilgisayar adresleyebiliyor. IPv6'da adresler sekiz oktetten oluşur ve onaltılık tabanda temsil edilir. 128 bit önce 16 bitlik bölümlere(oktet) ayrılır. Her oktet onaltılık tabana çevrilir. Ve iki nokta üst üste(: ) ile birbirlerinden ayrılırlar.

Örnek bir IPv6 adresi : 21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A

IPv6 İyileştirmeleri
 • Hiç bitmeyecek adres uzayı (128 bitlik adres uzayı ile) 1015 ader bilgisayar adreslenebiliyor,
 • Multicast ve anycast adresleri,
 • Güvenlik arttırımı,
 • Akış kavramı ile IPv6’nın ATM üzerinde kodlanmasında akış ve servis kalitesi kavramı iyileştirmiştir,
 • Tak çalıştır özelliği DHCPv6 sunucu ile uygulaması genelleştiriliyor,
 • Taşınabilirlik ve Mobil IPv6 uygulaması.

IPv6 Faydaları
 • Daha etkili yönlendirme
 • Daha etkili paket işleme
 • Doğrudan veri akışı
 • Basitleştirilmiş Ağ Düzenleme
 • Yeni hizmetleri destekleme
 • Güvenlik
 • Paylaş
1

Gökhan Biçer, Bir de artık (ağ topolojisine dahil edilip) uzaktan izlenmeye alınabilecek her cihaza birer ağ arabirim kartı (NIC) takılacağını duydum. Mesela beyaz eşyalar gibi. Böylece IP adresi alması gereken cihaz sayısı artacak. Düşünün bir kere, siz tatildeyken, yetkili servis buzdolabınızda ağ erişimi sayesinde bir aksaklık tespit ediyor (remote diagnose) ve yine ağ erişimi lie bu arızayı giderme yoluna gidiyor. Mesela bir wending makinesi (para atılıp, meşrubat, çikolata alınan makineler gibi makineler) de bu yöntemle izlenip, makinede arıza olup olmadığı ya da makine içersinde hangi ürünlerin eksildiği, hangi ürünü yerleştirmeye ihtiyaç duyulduğu tespit edilebilir.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

690 Görüntülenme6 Takipçi2 Yanıt