Bilmek istediğin her şeye ulaş

Irklar ve zeka arasındaki bağlantı nedir?

Irklar arasındaki zeka farklılıklarını tartışmak sosyal olarak kabul edilemez olsa da, kanıtlar önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir.

Amerikan Psikoloji Derneği'nin iddia ettiği görüşlere göre;

    Zeka testleri ABD'de İngilizce konuşan Zenci Amerikalılar veya diğer yerlerde doğmuş kişilere karşı kültürel önyargı göstermemektedir. Ortalama zeka ırklara bağlı olarak değişir. Bazı ırklar için IQ ortalaması (Yahudiler ve Doğu Asyalılar) bir bakıma beyaz ırklardan daha yüksektir. Bu gibi ırklar için tam IQ puanı belirlenmemiştir. Diğer gruplar (Zenci Amerikalılar ve Hispanikler) ise beyaz ırklardan daha düşük IQ ortalamasına sahiptir. Zenci Amerikalılar için çan eğrisi aşağı yukarı 85 IQ civarında iken; beyaz ırklar için çan eğrisi aşağı yukarı 100 IQ civarındadır. Hispaniklerin altgruplarının ortalaması da aşağı yukarı 85 IQ ve 100 IQ civarındadır. Hem ortam hem de genetik kalıtım ırksal farklılıkları belirler. Yine de, bu bir ırk grubunun içinde açıkça görülür, genetik kalıtım zekayı, bir kişinin sosyo-ekonomik geçmişinden daha fazla etkiler. Örneklendirmek gerekirse, zengin ailelerin Zenci Amerikan çocukları, fakir ailelerin Zenci Amerikan çocuklarından daha yüksek IQ'ya sahiptir, ancak ortalamada, beyaz ırktan olan fakir ailelerin çocuklarından daha yüksek puan alamamaktadırlar.
  • Paylaş