Bilmek istediğin her şeye ulaş

Alt komşum depremzede olduğu için gece her yaptığımız tıkırtıya uyanıyor, sürekli uyarıyor bizi! Herhangi bir dava açarsa kendimizi nasıl savunabiliriz? Apartmandan attırma hakkı var mı?

VIII - KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ:

MADDE 25 - Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve
yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar
için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin
müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden
isteyebilirler.

Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut
farz edilir:

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için
hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dâva takibi yapılmasına sebep
olunması;

b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 üncü madde
gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine
getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlâl etmekte devamlı
olarak bir yıl ısrar edilmesi;

c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak
kullanmak suretiyle ahlâk ve âdaba aykırı harekette bulunması.


Kat mülkiyeti ​kanunumuzda geçen bu hükümlerin anlattığınız şekli ile olayınıza uygulaması kabiliyeti bulunduğunu düşünmüyorum. Bildiğim kadarı ile başka bir kanunda da apartmandan attırılmanız sonucunu doğurabilecek bir hüküm yok.

Kendinizi savunmanın en iyi yolu ise (şahsi kanaatimce) bir avukat​a vekalet vermek olacaktır...
  • Paylaş
apartman attıramaz ayrıca siz onu şikyetnde deprezede olduğu için psikolojik sorunları olduğunun ve kendisinin sizi çok rahatsız ettğini savunun bence..
  • Paylaş
Aslında bu çok sık rastlanan bir durum.. İnsanlar (depremzede olmasalarda) komşularının en ufak bir tıkırtısında şikayete geliyor ve bu durum 2-3 defa tekrarlanırsa mahkemelere kadar gidiyor. Mahkeme yaklaşık 5-6 ay kadar sürebiliyor. Davayı kaybeden taraf belli bir miktar para cezası ödüyor. Davalık bir durumunuz olmadığını düşünüyorsan sorun yok. Eğer apartman gibi bir yerde oturuyorsanız diğer apartmandaki kişilerinde ifadeleri alınır. İfadeler sizin tarafınızda olumlu çıkarsa dava kapanır.
  • Paylaş
bişe daha sorucam hrryt bi sabah kapıya polis geldi alt kattaki şikayet etti diye, bu işin usulu böylemidir polis ceza yazarım bak kocum gibi bi cıkıs yaptı, polisin ceza yazma hakkı var mı? bir daha polis gelirse ya da ne tür savunma yapmalıyım :)
  • Paylaş
@erdalkou itiraz yolu açık olmak üzere kabahatler kanuna göre ceza yazabilir.
  • Paylaş
yazık ama onada..
  • Paylaş
taşın ve taşındır
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

981 Görüntülenme8 Takipçi7 Yanıt