Bilmek istediğin her şeye ulaş

İşçinin kıdem tazminat hesaplaması nasıl yapılır?

İşçinin hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanacağı iş kanunda düzenlenmiştir. Unutmayın kıdem tazminat hesabı her olayın özelliğine göre farklılık gösterir. İşçinin kıdemi, aldığı yardımlar, çalışma süresi farklılık arzedeceğinden kıdem tazminat hesabına değişiklik göstermektedir. Konsept hukuk ofisi olarak kıdem tazminat hesabında dikkate alınacak hususlarla ilgili son Yargıtay içtihatlarını derledik.
Aşağıdaki Yargıtay kararında işçilik alacak kalemlerinde takdiri indirimin hangi oranda olması gerektiğini vurgulamaktadır. "Somut olayda, davalı iş yerinde sondaj işçisi olarak çalışan davacının, hükme esas teşkil eden bilirkişi raporunda fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarından %10 takdiri indirim yapılması isabetli olmamıştır. Davacının yaptığı işin niteliği dikkate alınarak, işçinin hasta ve mazeretli olabileceği günler için mahkemece %30'dan az olmamak şartıyla fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarından takdiri indirime gidilmesi uygun olacağından, hükmün bozulması gerekmiştir. " 22. HUKUK DAİRESİ, Karar tarihi: 10.12.2015
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

66 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları