Bilmek istediğin her şeye ulaş

Işık bir madde midir? Madde ise yapısında neler bulunur?

Işık Einstein'ın madde-enerji denkliği nedeniyle maddedir ve kütlesi, momentumu vardır. Daha geniş çaplı söylersek madde olarak varsaydığımız bilardo topunun sahip olduğu tüm fiziksel özelliklere sahiptir ve aynı fiziksel kurallara uyar. Lisede bilardo toplarının çarpışma sonrası hızlarını bulmak için kullandığınız momentumun korunumunu aynen elektron - foton (ışık taneciği) çarpışmasına uygulayabilir ve her iki parçacığın çarpışma sonrası durumlarını (Heisenberg denkleminin sınırları içinde) hesaplayabilirsiniz (Işık yalnızca c hızına sahip olabileceği için çarpışma sonrası ya soğurulur ya da etkilenmez) .

Bununla beraber, ışık ancak kuantum mekaniği ile açıklanabilen ikili bir durumdadır. Madde/Enerji olarak kütle ve momentumu vardır ama aynı zamanda dalgadır (Deniz dalgaları gibi).

Birbirinin içinden geçememe ise maddenin temel özelliklerinden biri değildir. Bazı maddeler bu kurala uyar bazıları uymaz. Foton ve diğer bozonlar uzayda birbirinin içinden geçebilir. Ayrıca saydam cisimlerde ışık parçacıkları (fotonlar) içinden geçtiği maddeye (daha doğrusu elektronuna) çarpar. Soğurulur ve bir kısmı tekrar aynı frekansta oluşturulur. Işığın yavaşlıyor görünmesi bundandır (Aslında ışığın her ortamda hızı ~3e8 m/s dir).
  • Paylaş
Hayır ışık bir madde değildir. Isı, ses gibi... Işık foton adı verilen bir parçacık davranışıdır. Durağan kütleleri sıfır olan elektromanyetik dalgalar tarafından taşınan bir enerji biçimidir. Işığın madde olmadığına basit bir örnek verirsek, televizyonun açık olduğu karanlık bir odada ışığı açınca televizyonun sesi olduğu gibi çıkmaya devam eder. Eğer ışık bir madde olsaydı ses azalırdı çünkü maddelere çarpa çarpa ilerler ve kulağımıza hiç gelmeyebilirdi. Fakat ışık bir madde olmadığı için ses hep aynı çıkar.
  • Paylaş
Işık bir madde değildir, çünkü madde de aslında madde değildir. Yani gerçekte aslında madde diye birşey yoktur.

  • Paylaş
4

Erhan Kılıç, Bu adamı izliyorum kendisi bile diyorki bir çok düşüncesi sadece kendisine ait bilimsel bir şey gibi ispat beklemeyin diye. Sen buraya fizik konusunda videosunu atıyorsun. El insaf.

Bora Kasap, Sakin :) Bilim ispat sunmaz zaten işlevsellik sunar. İşe yarar teori daha doğrusu bulunana dek kabul görür ve kullanılır. Gerçek ispat yalnızca matematikte bulunur.

Erhan Kılıç, Senin kişisel doğruların beni ilgilendirmiyor.