Bilmek istediğin her şeye ulaş

Işınlanan ürünlere radyasyon bulaşır mı; ya da ürünler radyasyon yayar mı?

Fazla dozlama sonucu bulaşır ve yayar. Radyasyon, et ve et ürünlerinde, bir takım mikroorganizmaları azaltmak ve raf ömrünü uzatmak, taze meyve ve sebzelerde, olgunlaşmayı geciktirmek ve raf ömrünü uzatmak için kullanılmaktadır.
İyonize radyasyona tabii tutulan gıdalarda istenilen sonuç, ancak gerekli doz düzeyine ulaşıldığı zaman alınabilmektedir. Fazla doz uygulandığı takdirde gıdalarda bozulmalar meydana gelmekte, bu suretle, insan sağlığı da tehlikeye girmektedir.
  • Paylaş
X ray alan bir ürün ışınlanmıştır ama ışın saçmaz. Buna rağmen Tc99m dediğimiz tıbbi görüntülemede kullandığımız radyonüklid bulaşmış maddeler ve canlılar aldığı miktara göre 2 saat - 1 hafta (ortalama) etrafa ve canlılara ışın saçar.
  • Paylaş
Işınlama işlemi esnasında ürünlere doğrudan radyasyon kaynağı teması yoktur. Bu nedenle ışınlama, ürün üzerinde kimyasal veya radyoaktif bulaşmaya neden olmaz ve bir kalıntı bırakmaz.

Bir de radyasyon kaynağından yayılan gama fotonları yada elektronlar ışınlanan ürünleri radyoaktif hale dönüştürmez.

Sonuç olarak ışınlama işlemi sonucunda ışınlanan ürünler radyasyon yaymazlar (fazla dozlama olmadığı müddetçe).
  • Paylaş
Biraz okudum ki Almanya'da 1986-1990 arası sebzeler, tavuk gibi yiyecekler ışınlanmış ama 1990'da yasaklanmış. Yine de Hollanda, İtalya ve Güney Afrika yöntemi kullanıyor.
  • Paylaş