Bilmek istediğin her şeye ulaş

İşitme engellilere okuma yazma nasıl öğretilir?

İşitme engellilerin dudak okuma, gördükleri işaretleri sınıflandırma ve anlamlandırma konusunda büyük bir yetenekleri vardır. Bu yüzden ailelerinin de yardımıyla küçük yaşta okuma yazma öğrenmeleri mümkün. Ama öğrenememişler ise işitme engellilere okuma yazma eğitimi veren kurumlar var. Bu kurumlar ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretir. Bu yöntemde izlenilen adımlar:

1- Sesi Hissetme ve Tanıma: Bu adımda sesler dudaklar, dil ve dişler yardımıyla gösterilerek tanıtılır. Ardından şekillerle de desteklenir.
2- Sesli Okuma ve Yazma: Sesler MEB'in hazırladığı programa göre en kolaydan en zora gruplanmıştır. Bu sıraya göre öğrencilere okutulur ve yazdırılır. Program şöyledir:


  • e, l, a, t
  • i, n, o,r, m
  • u, k, ı, y, s, d
  • ö, b, ü, ş, z, ç
  • g, c, p, h
  • ğ, v, f, j
3- Sesten Heceler, Hecelerden Kelimeler, Kelimelerden Cümleler Oluşturma: Bu adımda işitme engelli öğrencilere verilen iki sesten sonra heceler oluşturulur. Ama bu hecelerin anlamlı olması gerekir yoksa öğrenciler anlamı olmayan hecelerden başka anlamlar çıkarabilir. Daha sonra kelimeler oluşturulur ve okuma çalışması yapılır. Resimlenebilecek olan kelimeler resimlenir. Söylenen ses, hece ve kelimeler öğrencilerin dudaktan anlayıp yazması istenir. Bu çalışma görsel ipuçlarıyla desteklenir.
4- Metinler Oluşturma: Bu son adımda da öğrencilerin günlük hayatları ve daha önce öğrenmiş oldukları konular hakkında metinler oluşturmaları ve yaşlarına uygun düzeyde materyalleri bağımsız okumaları istenir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

6228 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları