Bilmek istediğin her şeye ulaş

İslam dininde büyü ve sihirin yeri nedir?

İslam inancına göre sihir ve büyü vardır. Bunlar kesin olarak yasaklanmış, günahlanmış eylemlerdir. Hatta peygamber Hz. Muhammed (SAV)'e bile büyü yapılmıştır.

Bakara, 102. ayette büyü yasaklanır:

"Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!"

(Kuran-ı Kerim, Bakara Suresi, 102. Ayet)

"Sağ elindekini (değneğini) at ki, onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez."

(Kuran-ı Kerim, Taha Suresi, 69. Ayet)

"Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım."

(Felâk, 113/4)

Büyü ve sihir hadislerde de yasaklanır:

"İnsanı helak eden yedi şeyden sakınınız. Bunlar nedir diye sorulduğunda şöyle buyurdu: Allah’a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı insanı öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, harpten kaçmak ve namusuna düşkün Müslüman kadınlara zina iftirası atmak."

(Riyazü’s Salihin, Hadis No: 1797)

"Bir düğüme üfüren sihir yapmış olur. Sihir yapan da şirke girer."

(Nesâi, Tahrimüd-Dem, 19)
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

567 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt