Bilmek istediğin her şeye ulaş

İslam dininde yeni yıl kutlaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yoksul çocuklara hediye dağıtılması amacıyla yapılan yeni yıl kutlaması sizce doğru mudur?

Söz konusu program hakkında bilgi aşağıdaki linkte mevcuttur. inploid.com/post/bariscan-tv-programinda...Düzenle
İslam dininde yılbaşı kutlaması diye birşey yok. Yardım adı altında insanlar nefslerini tatmin ediyorlar; ''yılbaşı kutlamıyoruz yardım ediyoruz'' diyorlar. Sadece korkularını haklı bir yönle bastırmaya, kamufle etmeye çalışıyorlar. Yardım için özel sayılan bir güne mi ihtiyaç var ki yılbaşı özel bir gün değil!!! Amaç yardım etmekse, amaç Allah rızasını kazanmak ise bunu İslam dininin gereklerine göre yapmak gerekir.
  • Paylaş
Öncelikle Noel/ Christmas (yani şükran günü) ile "yeni yıl" kutlamasını birbirinden ayırmak gerekir. Noel Hıristiyanlar yarafından, yani Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen gün, 25 Aralık'ta kutlanır ve aslında Hıristiyanlık'la da hiçbir ilgisi yoktur. Zira noel geleneklerinin Hristiyanlık'ta hiçbir temelinin olmadığı, İncil'de ve başka kutsal kitaplarda, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlanması gerektiği ya da doğumunun 25 Aralık'ta olduğuna dair hiç bir bilgi bulunmadığı biliniyor. Ancak bütün dinlerin kökenlerinde, ritüel esaslarında saklı olduğu gibi, Noel de Hıristiyanlığa bir pagan inancının devamı/ uzantısı olarak girmiştir.
Güneşin gökyüzünde güneye doğru hareket ettiğini, günlerin gittikçe kısaldığını gören ve güneşin tekrar geri dönmeyeceğini düşünen eski insanlar, güneşin tekrar kuzeye geri dönmesi için güneş tanrısına güç vermek ve onu tekrar hayata döndürmek için büyük ateşlerin yakılması, yeşil ağaçları çobanpüskülü, sarmaşık ve ökseotu gibi bitkiler ile süslemek gibi çeşitli ritüeller ve törenler düzenlemişler. 21 Aralık kış gündönümünde, yılın en kısa gündüzünün yaşandığı günde, güneşin güneyde (oğlak dönencesine güneş ışınlarının dik geldiği zaman) durmuş gibi göründükten sonra tekrar kuzeye doğru hareket ettiğini ve günlerin de uzamaya başladığını gören insanlar bu ayinlerin başarılı olduğunu düşünüp, bunu da kutlamaya değer görmüşler. Bu durum binyıllarca böyle devam etmiş, taa ki Constantine, Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini ilan edene kadar...
Hristiyanlığı kabul etmeden önce büyük oranda pagan olan Roma halkı'nın hükümdarı Constantine, 4. Yüzyılda Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak duyurur ve dinin insanlar üzerindeki gücünü bilen biri olarak, daha fazla insanı kontrol altına almak amacıyla (paganların Hristiyanlığa geçisini kolaylaştırmak için veya Hristiyanlığı paganlaştırmak için, kim bilir) halkın çoğunluğunun dini olan paganizmi Hristiyanlık ile bütünleştirir. O dönemden sonra pagan ritüellerine ve idollerine Hristiyan isimler verilir, paganların kutsal günleri Hristiyan bayramları olarak değiştirilir ve Hz. İsa, güneş tanrısı Sol Invictus'un yerine geçirilerek Dürüstlüğün Güneşi olarak adlandırılr. Papa 1. Julius Hz. İsa'nın doğum tarihinin 25 Aralık olduğunun ortaya çıkarılmış olduğunu da duyurunca "the Mass of Christ" veya "Christ's Mass" (mass=ayin, tören) zamanında Roma Güneş Tanrısı'nı Mithras'ın doğumu yerine artık Christ'in doğumu kutlanmaya başlanır (Doğuş da neredeyse tüm paganlarda ana-tanrıça ve çocuğunun doğumuna odaklanan aslen Babil kökenli inanıştan gelmektedir ve bu inanış da Hristiyanlık'ta Meryem-İsa'ya adapte edilmiştir) .
Hediye verme, ağaçları süsleme, şarkı söyleme, noel kütüğü, ökseotu gibi noel ile ilgili geleneklere bakarsak hepsinin çeşitli pagan halklarının kış gündönümlerindeki bayramlarından ve kutlamalarından Roma Katolik Kilisesi tarafından Hristiyanlığa uyarlanmış olduğunu görürüz.
Eski Roma'da da kış gündönümü öncesinde ve sonrasında insanların, tarım tanrısı Saturn'u ve Güneş tanrısı Mithras'ı onurlandırdıkları Saturnalia isimli kış festivali kutlanırdı. 17-23 Aralık'ta yemeklerle, içkilerle, insanların birbirlerine şans hediyeleri vermeleriyle neşeli bir biçimde kutlanan festivalden hemen sonrası, yani 25 Aralık tarihi de güneş tanrısının doğum günü olarak kabul edilirdi. Noel'in 25 Aralık tarihinde, neşeyle ve hediyelerle kutlanmasının kaynağı budur. Ayrıca Saturnalia festivalinde sokaklarda şarkı söyleyen insan grupları da bugün söylenen noel ilahilerinin ve şarkılarının temelini oluşturur (christmas carols) . Ağaç süsleme geleneğine bakarsak da, kış gündönümünde Romalıların evlerini yapraklarını dökmeyen ağaçlarla ve defne dallarıyla süslediklerini ve bu ağaçlara, birçok ağacın yapraklarını döktüğü kışın bile yeşil kaldıkları için ölümsüzlüğün bir sembolü olarak değer verildiğini görürüz.
Kuzey Avrupa paganları da "Yule" veya "Yule-tide (Yule zamanı) " adı verilen kış gündönümünü şölenlerle kutlardı. Ağaçlar ve diğer yeşil bitkiler baharın geri döneceğini hatırlatmak için süslenir ve güneşin gelecek yıl da doğması için güneş tanrısını cesaretlenirmek amacıyla ağaçlara elmalar ve mumlar asılırdı. Kuzey Avrupa'da sarmaşık, çobanpüskülü ve defne evlerin süslenmesinde ve dini ritüellerde kullanırken, her zaman yeşil kalan ağaç dallarının da kötü ruhları kovduğuna inanılırdı. Kutlamalarda ağaçların kullanılmasın tarihi Druidlere kadar gider. Noel ağacının günümüzdeki formunun da Almanya kaynaklı olduğu ve Kraliçe Victoria'nın Alman eşi Prens Albert'in etkisiyle İngiltere'de de yaygınlaştığı bilinmektedir. Amerika'ya ise 17. Yüzyılda ulaşan Noel Ağacı bu yüzyılın ortalarında dünyanın büyük bir bölümünde süslenir hale geldi.
Noel kütüğü (yule log) de karanlık zamanlarda güneşi hatırlatması için yakılan büyük ateşin içine atılırdı. Ökseotu altında öpüşmenin kaynağı da keltik-nordik ritüeller ve mitolojisidir. Druid inancına göre kutsal bir ot olan, medikal özellikler ve doğaüstü güçlere sahip ökseotu, pagan Romalılar tarafından da bereket rütüellerinde kullanılırdı ve evlerin içlerinin de yeşilliklerle süslenmesi, kış süresince, sıcak baharın ve yaz aylarının yakın zamanda geleceğini hatırlatırdı.
Bizim Noel Baba olarak adlandırdığımız Santa Claus nam-ı diğer St. Nicholas ise aslen 4. Yüzyılda Antalya'nın Demre ilçesinde doğmuş ve fakirlere hediyeler vermesiyle tanınan bir psikopostur. Fakat Santa'nın, Kuzey Avrupa mitolojisindeki yaşlı, uzun beyaz sakallı bir adam olarak betimlenen Asgard'ın yöneticisi Odin ile birçok benzerliği vardır. Odin göklerde uzun mesafeleri alabilen sekiz bacaklı atı Sleipnir ile gezip av partileri düzenleyen bir tanrı. Kış zamanında çocuklar çizmelerini Sleipnir için havuç veya saman ile doldurup ocağın yanına koyarlarmış. Odin de bu çocukları ödülendirmek için çizmelerinin içine hediye bırakırmış. Bu gelenek, Hristiyanlık zamanında devam ederek fakirlere hediye dağıtan St. Nicholas ile özdeşleştirilmiş ve sekiz bacaklı Sleipnir zamanla Santa'nın rengeyiklerine dönüşürken, günümüzde şömine kenarlarına çizme yerleştirme geleneği de şöminelere çorap asma haline gelmiş. Hollandalılar New Amsterdam'a geldiğinde bu geleneklerini ve St. Nicholas için kullandıkları Sinterklaas ismini beraberlerinde getirmişler, bu isim de zamanla Santa Claus olmuş. Bugünkü Noel Baba ise Coca Cola'nın reklam kampanyası için yeniden tasarlanmış hali.
Fakat tüm bu kutlamaların pagan geleneklerinden kaynaklandığını bilen Püritenler, Christmas'ın kutlanmasına karşı çıktılar ve İskoçya'da 16. yy'da Christmas'ın kutlanması yasaklandı. ABD'nin ilk yıllarında da özellikle Massachusetts gibi New England eyaletlerinde Püritenlerin etkisi büyük olduğundan Noel kutlanmıyordu. 16. Yy'dan 19. Yy'a kadar Noelin kutlanması Püritenler'in Britanya ve ABD'deki etkisi nedeniyle Anglo-Saxon dünyasında yasak olarak kaldı. Son yüzyılda ticari hamleler ve kitle iletişimin de etkisiyle Noel kutlamalarında popülarite patlaması yaşadı ve bir çok ülkede yeni yılın gelişi ile kutlanmaya başlandı.
Sonuçta her ülke ve kültürde uygulamalar farklı olmuşsa da temsil etiği şey aynıydı: Kışın etkisinin azalmaya başladığı kış gündönümünde doğanın ve hayatın geri dönüşünü kutlamak. Bu yüzden tüm pagan halklarda kış güdönümünün hemen sonrası olan 25 Aralık tanrıların doğumgünü olarak görülmüştür çünkü bu gün, günlerin uzamaya başlaması ve doğanın yenilenmesi ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülmüştür.
Kısaca Noel, kendi inançlarından vaz geçmek istemeyen ama Hıristiyan olmak zorunda kalan halkların, kendi geleneklerini din içinde yaşatmalarından kaynaklanmış bir kutlamadır. Ve zamansal veya takvimsel bir yeni yıldan çok, doğasal yeni yılın kutlanmasıdır (malum o zamanlarda takvimler doğaya göre şekilleniyordu) ... Diğer taraftan bizim ülkemizde de yapılan "yeni yıl" kutlaması tamamen zamansal/ takvimsel bir kutlamadır ve bu kutlamaların ne Hıristiyan İsa'nın doğumu ile ne de pagan gündönümü bayrmlarıyla ilgisi vardır. Ha, burada ama ikisi çok yakın tarihler diye düşünülebilir. Bu gayet normaldir, çünkü az önce de dediğim gibi, bizim bugün kullandığımız takvimler, doğanın hareketlerini baz alarak yapılmış takvimlerden güncellenmişlerdir. Ayrıca "ağaç süsleme" geleneği bugün bir batıl inanç olarak bizim inançlarımızda da yaşamaktadır. Ağaçlara çaput bağlayarak dilekte bulunmak bunun yansımasıdır. Yine Noel Baba'nın Anadolu'lu Demreli olduğunu düşünürsek, bir şekilde ona sahip çıkmanın da yanlış olmayacağını düşünüyorum. Zira bu istendiğinde turizmimiz için bile kullanılabilir...
Ek olarak, kendini Müslüman olarak addedenlerin de yeni yılı "Mekke'nin Fethi" olarak kutladıklarını belirtmekte de fayda var. Bence bir şeyi kutlayacaksan, onu başka kisvelere büründürmeden kendi anlamıyla kutlamak lazım (aksi taktirde gülünç bir durum yaşanıyor) ; ilk olduğu şekliyle, bir pagan bayramı olarak mesela...

Kaynak: 1. aysunacarhazer.blogspot.com/2010/12/duny...
2. blog.milliyet.com.tr/inanclarimizin-kok...
  • Paylaş
İçten gelen her kutlama her iyilik doğrudur. Eğlenin dini kurallarınıza göre, düşüncenize göre isteginiz göre kim nasıl eğlenmek istiyorsa eğlensin bunun için bahaneye gerek yok iyilik yapmak içinde öyle oda içten gelir.
  • Paylaş
Kısaca şunu söyleyeyim, din ile ilgili konulara girmek istemiyorum fakat yardıma muhtaç insanları düşünmek için yılbaşını beklemek gerekmiyor bence... Her fırsatta bu yardım gerçekleştirmeli ve bunu insanlara şu kadar kişiye bu kadar yardım yaptık diye de anlatılmamalı.
  • Paylaş
Dinimizde yılbaşı kutlaması diye birşey yok bence yanlış birşey.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

616 Görüntülenme6 Takipçi5 Yanıt