Bilmek istediğin her şeye ulaş

İslam'da alkol satmak günah mıdır?

Günahtır.

Bu konunun hükmü hadisle sabittir: "Peygamber, içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir: Sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan... " (Tirmizî, Büyû', 59; İbn Mâce, Eşribe, 6)

Diğer bir hadis de, içkiyi yasaklayan ayetin geldikten sonra Peygamber'in söylediği hadistir: "Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Bu ayeti haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın... " (Müslim, Müsâkât, 67)
  • Paylaş