Bilmek istediğin her şeye ulaş

İslam'da müzik dinlemek günah mıdır?

Allah'ın doğrudan "haram" ettiği şeyler Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır ve bunların içinde müzik yoktur.

Günahlık boyutunu ise elbette Allah bilir.
 • Paylaş
İslam da müzik dinlemek günah değildir. Herhangi bir araçı bir günaha iştirak için kullanmadığınız sürece islam da böyle saçma şey olmazz.
 • Paylaş
Dinlediğin müziğin sende uyandırdığı etki bu soruya cevap verecektir.
İsyan içerikli bir arabesk parçası bilimsel olarak bile zararlıdır.
Boş sözleri olan popüler bi parça da boş iş olduğu için günah olabilir.
Kısaca şarkı sözleri sende günah olabilecek duygular uyandırıyorsa günah deriz. Örneklere bakmak istersen... Barış manço , Ogün sanlısoy gibi adamların şarkılarına bak ve de serdar ortaç vs gibi adamların şarkılarına... ...
 • Paylaş
Neden olsun ki?
 • Paylaş
“Şeriatça bazı savtlar (dinî bakımdan bazı sesler) helâl, bazılar ıharam kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, RAbbanî aşkları iras eden (hatırlatan) sesler helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.
Biraz daha açmak gerekirse, meşru olan, dinlenilmesinde bir mahzur bulunmayan ses, insana ulvî hüzünleri, yani dünyanın fâniliğini, ölümün her an gelebileceğini, insanın bir gün gelip toprak olacağını, Allah korkusunu hatırlatmalı veya ilâhî aşkı, Allah sevgisini, dünya üzerinde Cenab-ı Hakkın güzel sanat eserlerindeki yüce isimlerinin ve sıfatlarının tecellîlerini hatıra getirmeli. Bu hisleri tahrik eden her türlü sesi dinlemek helâl ve caizdir. Fakat yetimane hüzünleri; insana ümitsizlik veren, sevdiği kimselerden ve nimetlerden ayrılmanın ıztırabını hatırlatan, insanı bedbinliğe, karamsarlığa iten; insanın şehevanî hislerine hitap eden, dinlediği zaman nefsin hoşuna giden sesler ise haramdır, dinlemek caiz değildir.
Bu iki sınıfa girmeyen birtakım sesler de vardır ki, insandan insana değişir. Meselâ aynı musikî parçasını dinleyen iki kişiden birisi nefsânî bir his duyarken, diğeri ondan daha ulvî bir mânâ çıkarmaktadır. Meselâ “İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye/Deli gönül abdal olmuş, gezer elif elif diye” parçasını bir musikî eşliğinde dinleyen iki kişiden birisi “elif”ten Allah’ı hatırlayıp, ilâhî aşkı düşünürken, öbürü zahirî mânâsına bakarak “elif”ten bir kadını hatırlar, mecâzî bir aşk düşünür.
 • Paylaş
fetvameclisi.com/fetva-muzik-dinlemek-c...

buradan bakabilirsiniz ayrıca..
 • Paylaş
Bu sorunun yanıtını en doğru Mehmet Volkan Balbay (@mvolkanbalbay) bey bilir. Bakalım bizi aydınlatacak mı... .
 • Paylaş
Günah değildir ama nasıl şarkılar dinlediğine bağlı.
 • Paylaş
Günaha sürüklemeyecekse caizdir.
 • Paylaş
Eğer dinlediğimiz müzik bir başka insanı rahatsız ediyorsa, durum etik dışı olur. Ama kimse Allah'ın işine karışamaz tabi.
 • Paylaş
Hadis: “Bir zaman gelecek, ümmetimden bazıları, içkiyi ve çalgıyı helal sayacaktır. ” (Buharî)
İmâm-ı A'zam Ebu Hanife'ye göre eğlenmek için çalınan tüm çalgılar haramdır. (el-Merginânî, el-Hidâye, IV, 80)
el-Hidâye sahibi, Hanefi mezhebinin görüşlerini şöyle açıklar:
Düğün yemeğine davet edilen kimse düğüne gittiği zaman orada oyun ve çalgının bulunduğunu görse oturup yemeğini yemesinde bir sakınca yoktur. Ebu Hanife der ki: "Bir kere böyle bir şeye mübtelâ olmuştum, fakat sabrettim. " Yani davet mahalli olan düğün yerinden ayrılmadım. Oyun ve çalgı bulunan yeri terketmemekten ibaret olan bu hüküm, davete icabet etmenin sünnet oluşundandır. Hadiste: "Davete icabet etmeyen Ebu'l-Kasım'a asi olmuştur. " buyurulmuştur. O halde düğünde çalgı ve oyun gibi bidatler vardır diye sünnet olan davete icabet terkedilemez. Bu, başkaları için örnek olma durumunda olmayan kimseler hakkında söz konusudur. Başkalarına örnek olanlar bu gibi şeyleri önleme gücüne sahip değillerse orada oturmaz çekip giderler. Çünkü gitmemelerinde dine kötülük etme ve müslümanlara günah kapısını açma gibi mahzurlar vardır. İmâm-ı A'zam'ın bahis konusu hareketinin, örnek olma durumuna gelmeden önceki dönemine ait olduğu nakledilir.

“İnsanlar arasında, bilgisizce Allah yolundan saptırmak için gerçeği boş sözlerle değişenler ve Allah yolunu alaya alanlar vardır. İşte horlayıcı azâb onlar içindir. ” (Lokman s. 6) Âyette geçen “lehv-el hadîs “(boş söz) ifadesini âlimler musiki, çalgı aleti olarak bildirmiştir. İbn-i Mesud Hazretleri yemin ederek lehv-el hadîsten kasıtın, çalgı aleti ve mûsiki olduğunu söylemiştir. (Tefsir-i İbni Kesir, Tefsir-i Medarik)

Bezzaziyye‘de deniyor ki: Çalgıların sesini dinlemek haramdır. Çünkü Resûlullah “Çalgı dinlemek haramdır, orada oturmak fısktır, ondan zevk almaksa küfürdür, yâni küfran-ı nimettir. ” buyuruyor. (İbn-i Abidin, Redd-ül muhtar)

“Mûsikî, kalpte nifak hâsıl eder. ” (Beyhâki)
“Suyun otu büyüttüğü gibi, şarkı, oyun ve eğlence de kalpte nifakı büyütür. Allah (c. C.)’a yemin ederim ki, suyun otu büyüttüğü gibi, Kur’ân ve zikir de, kalpte îmânı büyütür. ” (Deylemî)
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

739 Görüntülenme13 Takipçi11 Yanıt