Bilmek istediğin her şeye ulaş

İslamiyet'in evrensel öğütleri nelerdir?

 • Doğruluk: Kuran'ın ilk suresi olan Fatiha'da şöyle denir: "Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi, doğru yola ilet. Kendisine nimet verdiklerinin yolunu sapıtmışların ve gazaba uğramışların yoluna değil. "
  Hus suresinin 112. Ayetinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Seninle beraber tövbe edenler de. Aşırı gitmeyin... " denir.
 • Temizlik: Hz. Muhammet'in temizlikle ilgili çok sayıda hadisi vardır. Özellikle evrensel nitelik taşıyan hadisi: "Temizlik imandandır. " (Müslim, Taharet 1)
 • İyilik ve yardımseverlik: Bakara suresinin 215. Ayeti: "... İyilik olarak ne yaparsanız Allâh onu çok iyi bilir. "
  Hz. Muhammet'in hadisi: "Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır" (Buhari, Zekât 18)
 • Büyüğe saygı, küçüğe sevgi: Hadiste buyruluyor: "Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir. " (Tirmizi, Birr 15, [1920])
  Başka bir hadis: "Bir genç; bir ihtiyara yaşından dolayı saygı gösterirse, o kişi yaşlandığı zaman ona hizmet edeceği kimseleri yüce Allah yaratır. " (Tirmizi, Birr 75, [2023])
 • Hayvanlara iyi davranmak: Peygamberimiz Hz. Muhammed anlatıyor:
  Bir adam yolda, yürürken susadı ve susuzluğu arttı. Derken bir kuyuya rastladı. İçine inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine "Bu köpek de benim gibi susamış" dedi. Tekrar kuyuya inip, mestini su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve günahlarını affetti.
  Oradakilerden bazıları:
  - "Ey Allah'ın Resülü! Yani bize hayvanlara yaptığımız iyilikler için de sevap mı var? " deyince:
  - "Evet! Her "yaş ciğer" (canlı) için bir ücret vardır" buyurdu. (Ebu Dâvud, Cihâd 47, [2550])
 • Başkalarına zarar vermemek: Hadis: "Allah’ım! Başkasına zulüm etmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. " (Ebu Davud 1320)
  Başka bir hadis: "Allah'ım! Uyuşmazlıklardan, nifak (gizli ve karanlık işler) den ve kötü ahlâktan sana sığınırım. " (Ebu Davud 1322)
 • Öldürmemek: İsra suresi 33. Ayet: "Bir mümin bir mümini öldürme hakkı yoktur. Haklı bir sebep olmadıkça Allâh'ın haram kıldığı canı katletmeyin. "
  Maide suresi 32. Ayet: "Kim haksız yere bir kimseyi öldürürse; sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de hayat verirse sanki bütün insanlara hayat vermiş olur. "
  Hadis: "Kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse onun cezası Cehennemdir. " (Sahihi Buhari 4224)
 • Hırsızlık yapmamak: Nisa suresi 29. Ayet: "Ey iman edenler! Mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak, karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesnadır. "
  Maide suresi 39. Ayet: "Kim yaptığı hırsızlık zulmünden tövbe eder ve halini düzeltirse muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, yegane hüküm verici ve hikmet sahibidir. "
 • Yalancı şahitlik yapmamak: Nisa suresi 135. Ayet: "Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız, akrabanızın aleyhine de olsa Allah için şahitler olarak, adaleti ayakta tutunuz. (Hakkında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize kapılıp adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlikten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haber­dardır. "
  Bakara suresi 283. Ayet: "Şahitliği gizlemeyin. Onu kim giz­lerse şüphesiz kalbi âsim (gü­nahkâr) olur. Allah iş­lediklerinizi bi­lir. "
 • Paylaş
"Bu Kur'an, alemler için bir öğüttür. "
(Sad: 87. Ayet)

"Dileyen onu düşünüp öğüt Alır. "
(Abese: 12. Ayet)
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

280 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt