Bilmek istediğin her şeye ulaş

İşleme eser ne anlama gelir? İzinsiz işlemenin cezası var mıdır?

Diğer bir eserden istifade suretiyle oluşturulan ve bu esere oranla müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat eseri mahsulleridir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda işleme esere yer verilmiştir. Eser sahibinin haklarına zarar vermemek şartı ile oluşan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlemeler eser sayılır. Eser sahibinin izni olmadan işleme eser yayınlanamaz. İşleme suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Örneğin, başkasına ait bir musiki eserini seslendirmek işlemedir. İşleme eser, asıl esere bağlı olmalıdır ve işleyicisinin hususiyetini taşımalıdır. İzin alınmadan yapılan işlemeler izinsiz işlemelerdir. İzinsiz işlemelerde işlemeyi yapan eser sahibidir. Bu halde pasif işleme vardır. Bu tip işlemeler de ekonomik yönde bir çıkar elde edilmediği sürece yani mali haklar kullanılmadığı sürece bir engel yoktur. Mali haklardan yararlanmak için asıl eser sahibinden izin alınması şarttır. İşlenme eser sahibinin hakkı mutlak haklardandır. Yani herkese karşı ileri sürülebilen haklardandır. İşleme eser sahibi bu mutlak hakkını asıl eser sahibine karşı dahi ileri sürebilir. İşleme eserin korunması asıl eserden bağımsızdır. Asıl eser ile işlemenin akıbeti ve bunların tabi olduğu süreler birbirinden bağımsızdır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

471 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt