Bilmek istediğin her şeye ulaş

İşsizlik sigortasından yararlanabilmenin şartları nelerdir?

İşsiz kalan sigortalı çalışanlar, iş sözleşmelerinin;
  • İşveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
  • İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle,
  • Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir.
İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca; son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a yazılı ya da elektronik ortamda başvuruda bulunulması gerekmektedir.
  • Paylaş

İşsizlik sigortası; devlet tarafından oluşturulan, sigorta tekniğiyle faaliyet gösteren, özel sigortalardan farklı olarak zorunlu bir sigortadır.


Özel veya kamu işyerlerinde sigortalı olarak çalışan işçilerin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmaları halinde; işsizlik ödeneği, işe yerleştirme, eğitim, sağlık ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.


İşsiz kalan işçinin, işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için şu dört şartı yerine getirmiş olması gerekir.


1- Kendi istek ve kusuru dışında bir nedenle işsiz kalması,

2- İşten ayrılamadan önceki dört ay boyunca sürekli çalışmış olması, (son 120 gün kesintisiz çalışmış olması)

3- Son üç yıl içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,

4- İşten ayrılma bildirgesiyle birlikte bağlı bulunduğu İŞKUR müdürlüğüne başvurmas

  • Paylaş
Kimler işsizlik sigortası kapsamındadır 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüde olmayanlar, Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre Türkiye'de sigortalı olarak çalışan yabancılar, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun'a göre çalıştırılan koruma bekçileri, Ücretli ve sürekli olarak ev hizmetlerinde çalışanlar, Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle çalışanlar, Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar, Tarım sanatlarına ait işlerde çalışanlar, Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde çalışanlar, Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. işlerinde çalışanlar,
  • Paylaş

İşsizlik sigortası nedir?
İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

devamı için alomaliye.com/issizlik_sigortasi.htm  en sağlıklı bilgi buradadır .

  • Paylaş