Bilmek istediğin her şeye ulaş

İstanbul'a diğer illerden göçü engellemek için ne yapılabilir?

Göç edilen şehirlerde isdihdam sağlamak, iş alanları yaratmak, teşvik kredileri vermek, ziraati yatırımlar yapmak ve en önemlisi okulların büyük şehirler düzeyinde olmasını sağlamak gerekiyor.
 • Paylaş
1

Ayni Al, Tam tersine; artık bu devletçilikten, teşvikçilikten kurtulursak öteki şehirler gelişir.

İstanbul yada İstanbul gibi metropol şehirlere göçün eskisi kadar olmadığı kesin. Çünkü, artık İstanbul'da yaşamak ve geçimini sağlayabilmek cidden her geçen gün daha zor hale geliyor. Eskiden, göçün çok daha yoğun olduğu dönemlerde, "Taşı toprağı altın" denen zamanlarda, ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşamak ve geçim sağlayabilmenin çok daha zor olduğu dönemlerde, göçün gerçekleşmesi kaçınılmazdı, şimdi bu değişti.

Aslında İstanbul yeni bir göçü de kaldırabilecek durumda değil; hayat pahalılığı, trafik, sosyal alanların kısıtlı oluşu, deprem bölgesinde oluşu, yoğun nüfus ve iş imkanlarının eksikliği..vs sebepleri düşününce, kim kolayca karar verebilir burada yeni bir yaşam kurmaya sizce?


İstanbul'un sorunu insanların bir türlü rahatlayamaması bence. İnsanların biraz rahatlayabilmeleri ve normal bir yaşam sürebilmeleri için oluşturulabilmiş argümanlar o kadar kısıtlı ki, ve bunun yanında yaşamı zorlaştıran unsurlar o kadar yoğun ki, kimse istese de normalleşemiyor. Bu kadar çok güzelliğin bulunduğu bir kentte hemen hemen hiçbir yerde bu güzellikleri gerçekten yaşayamıyoruz, çünkü mutlaka önünde bir engel oluşturulmuş oluyor.


Öncelikle bunların çözümlenmesi için gereken önlemler alınmalı ve ihtiyaçlar giderilmeli, insanlar biraz normalleşebilmeliler. Bunun ardından insanlara daha iyi imkanlar sunabilmek için daha uygun şartlar sağlanabilir diye düşünüyorum.

 • Paylaş
2

Brutal Code, İstanbul'da ilk kez metrobüse bindiğim gün şehrin psikolojisini görmüştüm. Söğütlüçeşmede bekliyorum, bomboş metrobüs geldi kapılarını açar açmaz dışarıdaki kalabalık birbirini ite kaka metrobüse binmeye çalışıyor. Pardon binmeye çalışmıyor, vücudunun en azından bir bölümünü metrobüse atabilmeye çalışıyor.
Oysa kimse de bakmamış olmalı, dışarıda toplasan 20 kişi vardı, bindikleri araç dolmuş değil ki, herkesi alır. Dert oturacak koltuk bulmaksa dışarıdaki herkese oturacak yer var. İlk durak ve dışarıda 20 kişi var yok. Bunu göremeyecek hesap edemeyecek bir aceleye kapılmış psikolojisi var şehrin.

Brutal Code, Belki şehri normalleştirmek için daha uzun ve daha geniş kapılı metrobüsler yapılabilir :D

Kentleşme ve sanayileşme ile birlikte kırdan kent göç artmıştır. Kırlardaki verimsiz üretim genel ihtiyacı karşılamanın ötesinde üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Kırdaki artan nüfus mutlaka çağdaş üretim yöntemlerinin kullanıldığı kentlere kaymaya mecburdur. Ülkemizde 1950-1960 yıllarında gerçekleştirilen sanayi atılımları kentlerde yeni fırsatlar yaratmıştır. En büyük fırsatlar ise şüphesiz Türkiye ekonomisinin kalbi olan İstanbul'da doğmuştur. Taşı toprağı altın olan bu memleket kırda yaşayan herkesin hayalini süsler olmuş. -Tabi bunda kısa sürede köşeyi dönen fırsatçıların etkisi büyüktür. Türk sineması da bu konuya çok fazla eğilmiştir-. 1927 yılında 680 bin olan İstanbul nüfusu 2012 yılında 13 milyonu aşmıştır. İstanbul'daki plansız nüfus artışının en büyük nedeni dengesiz kalkınmamızdır. Fırsat eşitliğinin ülke geneline yayılamaması nedeniyle İstanbul büyük bir yükü sırtlamak zorunda kalkmaktadır. İstanbul'un bu yükünü azaltmak için yapılması gereken bölgesel metropoller oluşturulmalıdır. Ülkemiz bunun için müsait bir ülkedir. Örneğin; Rize'deki kırlı İstanbul yerine Samsun'a göç etmelidir. Hakkari'deki kırlı Diyarbakır'a göç etmelidir. Yatırımlar seçilen bölgesel metropollerde yoğunlaştırılıp bölgesel kalkınma sağlanmalıdır. Böylece nüfus akışı dar alanda sağlanarak İstanbul'un üzerindeki yük azalacaktır. Dünya planlı kalkınmanın en iyi örneğini Almanya'da görmekteyiz. 80 milyonluk ülkede 5 milyonun üzerinde kent yoktur. Başkent Berlin'in nüfusu sadece 3.5 milyondur.

 • Paylaş
İstanbul dışındaki her yere, özellikle doğu bölgesindeki şehirlere; iş imkanları sağlanmalı, eğitimi değer kazanmalı, insanların rahatça yaşamalarını uygun görecek yapılar, sistemler oluşturulmalı. Aslında en önemlisi, insanlarına değer verilmeli!
 • Paylaş
1

Ayni Al, Bunu kim yapacak?

Öncelikle diğer şehirlerden İstanbul a neden göç yaşanıyor ona bakmak lazım istanbula göçün sebepleri insanların iş bulma ihtiyaçları dahi iyi bir hayat yaşamak için taşı toprağı altın deyip istanbula geliyorlar bunun için insanların göç ettiği yerlere daha fazla yaşanabilir bir hayat daha fazla iş imkanı olması gerekir.
 • Paylaş
Yaşanabilir şehir yapısını 81 ile dağıtmaları gerekir
 • Paylaş
Tabiki diğer illerin sosyo-ekonomik durumu düzeltilerek. Bir GAP projesinin sonucu ortada..
 • Paylaş
Diğer illerde iş olanaklarını arttırmak ve iş gücünün yetmediği yerlere yerleşimi teşvik etmek. İstanbul'a daha fazla yeni inşaat izni vermemek !
 • Paylaş
İnsanların göç etme sebeplerini ortadan kaldırmak, ikamet ettikleri yerde sosyal, ekonomik, eğitim açısından yeterli koşulları sağlamak.
 • Paylaş
İstanbul'un taşının toprağının altın olmadığı anlatılabilir... Doğup büyüdükleri yerde aslında çok daha mutlu oldukları anlatılabilir.. Mesela İstanbul'da yaşayan insanların tatile ya da herhangi bir şehire gittiklerinde o şehirlerin büyüsüne kapıldıkları ve kendilerini rahatlamış hissettiklerinden bahsedilebilir...
 • Paylaş
Bence İstanbul pilot bölge seçilip, finans ve yönetim ağırlıklı bir kent yapısına dönüştürülmeli, özel bir il yasası ile toki başta olmak üzere yeni insaat izni verilmemeli, 1-2 yıl içinde zaten kira ve satış fiyatları artacaktır, tersine göç zorunlu hale gelecek, Londra yada Frankfurt gibi merkezden kaçışlar olacaktır. Tabi bu yapılırken gecekondu ve kaçak yapılarından da kaldırılması gerekecek.. Biraz acımasız gelebilir ama başka yol yok gibi, ya da beklenen deprem felaketine daha büyük bir kayıpla hoşgeldin diyeceğiz.
 • Paylaş
Yeni fabrikalar başka yerlere kurulmalı.
 • Paylaş
Diğer iller ekonomik olarak geliştirilebilirler.
 • Paylaş
Zaten İstanbul'dakiler de başka yerlere kaçma çabasında artık. Eşitlenecek yakında. İş yok, güç yok, insanlar ne yapsın para için. Buradan Tayyip'cime sesleniyorum. İşsizlik oranı nasıl azalmış? Benim çevremde işsiz olanlar hala işsiz... Yoksa senin çevrendekiler iş buldu da oran öyle mi düştü? Hani ben açılan büyük bir fabrika göremiyorum. Ayrıca düşen bir enflasyon da göremiyorum. Sanırım bu değerleri de senin yeni işe aldığın arkadaşların hesapladı. Hııııı anlamamışım.
 • Paylaş
 1. İş alanları daha fazlaştırılabilinir
 2. Daha çok hastane ve daha çok okul yapılmalıdır
 3. Aileler göç etmeden ailelere aile planlaması yapılmalıdır
 4. Devlet tarımla uğraşanlara zirai yardım yapmalıdır
 5. Ulaşım kolaylaştırılmalı
 6. Göç edenler iş bulana kadar onlara bi ev verilmeli, iş bulunca bu evi işi olmayan başka aileye bırakmalı böylece gecekondulaşma olmaz.
 • Paylaş
1

Ayni Al, Bunlar uygulanırsa:
1. Daha çok kafa ütüleyen hizmet sektörü, daha çok reklam
2. Daha çok hasta, daha çok liseli hayta apaçi
3. Kısırlaştırma, öjeni
4. Daha çok tarım ilacı, suni döllenme, daha çok ithal tohum, ithal gübre
5. Daha çok yol, daha çok kıyı ve orman katliamı, daha çok kaza
6. Daha çok TOKİ, daha çirkin şehir, psikolojisi bozuk insanlar

İstanbul'un taşı toprağı altın görüşü kırılmalı. .
 • Paylaş
Odak noktasını İstanbul'dan uzaklaştırmak gerekir göçleri engellemek için. Madem İstanbul ticaret merkezi diye geçiyor, o zaman diğer iller üretim konusunda geliştirilmeli. Yoğunluklu işçi nüfusları diğer illere yönlendirilmeli. Bu ülkede en az 80 iş kolu vardır aktif olan. Her ili bir sektör konusunda uzmanlaştırmayı başarabilirsek İstanbul'un göç alması engellenir.
 • Paylaş
ABD'deki gibi her şehrin kendi içinde yerel yönetimlerini kendilerine vermek. Böylece şehirlerarası rekabet olacak, Halk daha etkin olacak. Öyle olunca da her şehir uçacak. İstihdam, sosyal hayat vb her konuda ve gelişim had safada olacak.
 • Paylaş
İstanbul için göç önlemek değil... Aksine göçleri teşvik edici cazibeler üretilmektedir... amaç... siyasal dinamiklerin İstanbul rantını değerlendirmek uyanıklığıdır... Küresel sermaye ile ittifak kurmuş yerli tekelci sermayenin bürokratların ve toprak sahiplerinin nemalanması olayıdır... Herhangi bir üretim tarzına göç edenleri ikame etme amacı yoktur... geniş yolların caddelerin... Köprülerin... deniz altından raylı sistemlerin inşası emlak şirketlerinin ve yukarıda anılan çıkar gruplarının ihya olması esasına dayalı politikaların sonucu... İstanbul nüfusu olabildiği kadar bilinçli politikalar ile yoğunlaştırılmaktadır... Heybesini ve çıkınını kapan köylü istanbul'a akın etmektedir... insanlar İstanbul'a göç ettirilerek küresel bankaların konut kredileri ağına düşürülmektedir... Çöküş yakındır... Göç edenler yaşadıkları kır kesiminde iptidai olarak üretselerde... kente göçtüklerinde küresel-yerli tekelci sermayenin hizmet-köle ağına düşmektedirler... Üretmeden tüketmek kentliliğin şiarı olmuştur... İstanbul feodal bir köy dür... Konut ve işyeri satın alarak borçlandırılmış insanlar güruhu... Otomobil cabası... İstanbul şiddet cinneti geçiren kent dir... kirlilik... trafik sorunu... doğanın tahribatı... Vs... Vs... Birer şiddet şeklidir... Kısaca İstanbul... Birileri tarafından idare edilen ölüm kenti konumundadır... İstanbul kentinin en önemli sorunu... Bu büyük köyü idare edenlerin çıkarları için diğer insanların ekmeği ile her an oynandığı toprak parçası olmasıdır... Bir diğer gerçek yaşam pahalılığıdır... Örnek... Üç bardak çay fiyatının... Bir kilo çaya eşitlenmesidir. ... İstanbul da toprak mülkiyeti aramayınız... beton-demir yığınlarına yatırım... ne derece mantıklı dır... . ? ? *... ...
 • Paylaş
Diğer illere yatırım yapilması gerekir. Göçlerin çoğu iş imkanlarının olmaması yüzünden istanbula kayıyor.
Buna eğitim olanakları dahil edebiliriz.
 • Paylaş
Sorunun aslında illerden göçü engellemek için ne yapılabilir diye sorulması lazım bence çünkü İstanbul'a gelmese Ankara'ya gidecek veya başka bir ile yine aynı sorun olacak. İnsanların göçteki beklentilerini karşılayabilirsen göç etmelerine gerek kalmaz. Mutlaka istisnalar olur tabi.
 • Paylaş
İstanbul'da ikamet vergisi çıkartılsın. Ve tüm KDV değeri taşıyan ürünlere diğer illere göre %50+ fiyat sağlansın. Nüfus 3 milyona düşmezse neyim!:))
 • Paylaş
Her şehre yaptığın yatırımı eşit düzeyde tutmak ve herşeyi özelden beklemeyen bir hükümetin faaliyete geçmesi
Fabrikalar inşa etmek
 • Paylaş
Hiçbir şey yapamazsın zaten o göç de bitmiş durumda geri dönüş yolu epeydir açık...
 • Paylaş
İstanbul 'u bir AVM olarak düşünün ve biz bu AVM kalabalık olmasın diyoruz.
 • Paylaş

Şehir girişlerine para koy (Londra modeli), sokaklara sabit park ücreti (Avrupa modeli), İstanbul Büyükşehir'de kira, stopaj, ikametgah vergilerini arttır. Bak bakalım bir Allah'ın kulu kalıyor mu İstanbul'da?

İstanbul'u cezbeden kayıt dışı ekonomisi, bunu engellersek İstanbul'u ekonomik anlamda cazip kılmayız.

 • Paylaş
En basitini söyleyeyim.
Medyada yayınlanan programların veya reklamların çoğu İstanbul temel alınarak hazırlanıyor öncelikle bu durumu dengelemek lazım. Böylece millet kendi memleketini de gözlemleyip değerini farkedebilir.
 • Paylaş
1

Balık, Mesela dizilerde istanbul manzarasından geçilmiyor.
Konut reklamlarının çoğu istanbuldaki konutlardan.
Bir kot reklamında "eee burası istanbul" denmişti örneğin..
Ramazanda iftar vaktinin şampiyonu istanbul, her kanalda bu vaktin ezanı duyuluyor.
Şampiyon dedim de aklıma geldi, diyelim istanbulda bir futbol takımı yenildi, o zaman türkiye için üzücü bir durum oluyor diğer anadolu takımı için hiç sevindirici bişey olmuyor kendileri seviniyorlar.

İstanbula vize koyulabilir.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

4914 Görüntülenme35 Takipçi28 Yanıt