Bilmek istediğin her şeye ulaş

İyi bir eleştiri nasıl olmalıdır?

altında, eleştirilen şeye çözüm olabilecek bir düşüncenin yattığı şekilde olmalı.
  • Paylaş
Yapıcı olmalı...
  • Paylaş
kırmadan,incitmeden olmalı aksi takdirde hakaretten bir farkı kalmaz
  • Paylaş
Tarafsız
  • Paylaş
eksikleri/hataları düzeltmeyi sağlayıcı.
  • Paylaş
objektif
  • Paylaş
Yapılan işin yanlışlarını ve nasıl yapılması gerektiğini belirtmeli.
  • Paylaş
eleştrileni olumlu ve olumsuz yönlerinden ele almalı, yıkıcı değil yapıcı olmalıdır.
  • Paylaş