Bilmek istediğin her şeye ulaş

İyi bir Kalite Yöneticisi nasıl olmalıdır?

Kalite, çok genel ifadeyle; bir mal ya da hizmetin olması gereken, umulan vasıflara uygunluğunu değerlendirme ve kontrol altında tutma disiplinlerinin bütündür. O halde, öncelikle kalite yönetimine konu olan üretimin normallik limitini belirleyecek referans bilgiye sahip olunmalıdır. Jenerik bir kalite yöneticisi olamaz çünkü ürün ve işletme koşullarına göre özgün bir yöntem geliştirilmesi, bunun için en az uygulama katmanındakiler kadar spesifik konuya hakim olunmasının sayılamaz faydası görülecektir.
Süreçlere Ait de jure standat geçmişleri kadar de faktör standartlara da önem verilmeli, mutlaka, pratik uygulama alanının değerlendirmeleri dikkate alınmalıdır.
  • Paylaş
Çok çeşitli açılardan bakılabilir. En büyük farkında olunması gereken düşünce "Asla Sonunun olmaması" dır. Her zaman bir iş, üretim süreci daha iyi daha verimli daha kaliteli bir şekle getirilebilinir. Bu düşünce asla unutulmamalıdır. Diğer cevaplarda yazılanların dışında bir şeyler söylemek gerekirse "bir kaç üniversitede benzer konular işleyen derslere ya da buradan gelebilecek öğrencilerin stajlarıyla karşılıklı beyin fırtınası yapılabilir. Bilinmeyen ufacık bir bilgi bile sorunlara çare olabilir. Cevabımın özeti Üniversitelerle bağlantı halinde olmak diyebiliriz.
  • Paylaş
Bütünsel bir zekaya sahip olmalı. Lider ruhlu ve çözüm odaklı olmalıdır. İşinin en küçük ayrıntısına bile hakim olmalı. Diğer birimlerle iş bazında sıkı ve sağlıklı bir iletişime sahip olmalı. Süreçlerdeki standartlara önem vermeli, pratik olmalı, kriz yönetiminde soğuk kanlı ve güçlü olmalıdır. Her birimden her seviyeden insandan bir şeyler öğrenebileceğinin bilincinde olmalıdır. Asla taviz vermemelidir.
  • Paylaş