Bilmek istediğin her şeye ulaş

İyi bir üniversitede okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetikler mi?

Devlet yönetimine karşı olmak veya olmamak, bireyin kişisel eğilimidir. Yaşadığı ülkede gördüklerini, kendi yaşadığı olayları, insanların hayat standartlarını, kendi yaşam koşullarını, ve devletin bu konularda nasıl bir tavır sergilediğini, birey kendisi yorumlar ve iyi bir yönetime sahip olup olmadığı konusunda kendisi karara varır. Çevresinden, duyduklarından, kendisine empoze edilmek istenenlerden ne kadar etkileneceği, yine bireyin kendi zekasının ve kendi vicdanının vereceği bir karardır.

Üniversite ise; kişinin zaten az veya çok eğilimli olduğu kendi görüşüne ortak insanlarla bir araya gelebilmesini sağlayabilir en fazla... Böyle bir ortamda, bu insanlarla bir araya gelip gelmemek, aktif olarak birlikte görüşünü savunmaya çalışıp çalışmamak, karşı olduğu konularda sesini duyurmak isteyip istememek de yine bireyin kendi kişisel kararıdır.

Bir üniversite yönetimi ve üniversitenin öğretim görevlileri, kendi görüşlerini öğrencilere empoze etmeye çalışsalar bile, kişilerin görüşlerini böyle basit yöntemlerle değiştirmenin mümkün olabileceğine inanmıyorum. -Ki; başlıkta geçen " iyi üniversite " tanımındaki üniversitelerde, belki bir kaç istisna kişi dışında, öğretim görevlilerinin böyle bir çaba içerisinde olduklarını da hiç zannetmiyorum. Zaten, belli bir görüşe yakın olan bir kişi, kendisine empoze edilmek istenen başka bir görüşe karşı savunmaya geçmek isteyecektir, kendi görüşüne daha çok bağlanacaktır. Ya da zaten aynı görüşe yakın ise, var olan görüşü konusunda daha emin ve kararlı olmaya başlayacaktır. Her iki durumda da kimse kimsenin görüşünü değiştirmiş sayılmaz. Yine de; okuduğu üniversite ve çevresindeki arkadaşları nedeniyle, kişi kendi görüşünü değiştirip başka bir görüşü desteklemeye başlasa bile, yine de buna beyin yıkamak denilemez. Kişi kendi sahip olduğu değer yargılarıyla kendi kararını kendisi vermiştir.

Özet olarak; üniversite mevcut devlet yönetimine karşı olmayı tetiklemez. Zaten kişi devlet yönetimine karşı bir görüşe sahip ise; bu görüşünü savunabileceği ve sesini duyurabileceği bir ortama üniversitede sahip olabilir veya olamaz.
 • Paylaş
Sen kötü bir üniversitedesin galiba
 • Paylaş
1

Redeye, Umalım ki tetikle ilişkileri tetkikle bağlı fikirle kaim kalsın.

 1. Hayır. Sadece bilinçli olup daha çok sorguluyorsun. En iyisini istiyorsun.
 2. Daha çok okuyup daha çok farkı kişilerle fikir alış verişi olunca kaliteli bir ortamda ve kaliteli kişilerle. O yüzden de eleştirince devlet yönetimine karşı algısı oluşturuyor bu durum.
 • Paylaş
Ergenlik yaşı hala 12 iken. ergen beyin yaşı 25 e çıktığı için hiçbirşey olmaz üniversitelerde. sms, psp, msn ile iletişim kuran waffle, mc, kfc ile beslenen, siyaseti wikileaks sanan yetişkin ergenlerle nereye kadar ne olabilir ki?
 • Paylaş
1

Recep Şahin Sargın, Belki istisnalarımız vardır hemen yabana atmayın böyle :)

Tetiklemez , o kişinin bilinçliliğine bağlı.
 • Paylaş
Tetikleyebilir de tetikleyemez de. İyi bir üniversitede okumanın en büyük avantajı vizyonu, ufku açmaktır. Yani bu da demek oluyor ki eğer devlet yönetimi iyi ise karşı olunmaz iyi olduğu farkedilir. Tabi karakteri göz önüne koymazsak durum bu :)
 • Paylaş
Okuduğun dönemde devletin ilgilendiği konuları çok saçma bulup yeni bir düzen için karşı çıkman doğal olabilir!
 • Paylaş
''Üniversite'' Antik Yunanda evrensel yapıda öğrenmeyi, öğretmeyi bilhassa düşünme ve sorgulamayı amaçlamıştır. Sözcüğün kendisi de buradan gelmektedir. Öğrenci her düşünce, kavram ve yapıyı olduğu gibi devleti de sorgulayacaktır.Devlet dediğimiz teşkilat da hata yapabildiğinden bu çok normal ve aslında olması gereken bir süreçtir, yani oluşumun amacı aslında budur. Günümüzde ise yüksek öğretim kurumları devletlerin himayesinde olan bir takım kuruluşlar tarafından şekillendirildiği için art niyetli olan devlet ebette sorgulanmak istemeyecek, buna yola açan akademik birimleri, öğretim görevlilerini ve öğrencileri baskılayacaktır.
iBugüne dek hiçbir üniversitede ''bölün, parçalayın'' zihniyeti duymamış olmamıza rağmen akademisyenleri ötekileştirip muhtarlardan medet uman devletler, ''En iyi toplum cahil olandır'' diyen akademisyenler de görmek mümkündür...Yani iyi bir üniversiteden kasıt her şeyi sorgulatan olmalıdır.Yönetime karşı veya yandaş olmak ise kişinin sorgulama sonrası beğeni veya eleştiri oluşturarak hareket etmesidir.İnsan her şeyi nedenlerini bilerek benimsemeli veya karşı çıkmalıdır.Bu da sorgulamada imkansızdır.
 • Paylaş
Aklı başında ağır öğrenciysen en kötüsünde okusan da tetikler. Şu anki öğrenci profili ile mümkün gözükmüyor.
 • Paylaş
İyi üniversitelerin öğrencileri de iyidir. Bu yüzden benzer görüşler mutlaka olacaktır. Devlet yönetimine karşı olmayı tetiklemese bile iyi öğrenciler karşı olmaya ve en sonunda gruplaşmaya başlar.
 • Paylaş
İyi üniversitelere zekası, bilgisi, kültürü diğerlerinden daha iyi olan gençler girebilir. İyi üniversitenin hocaları da o öğrencilerin zeka seviyesine hitap edebilecek bilgi seviyesi ve zekadadırlar. Devlet yönetimi diye hükumetten bahsediyorsanız, hükumetin aldığı kararlar o iyi üniversitede okuyanların çıkarlarına ters düşerse tabi ki zeki çocuklar koyun olmayacak baş kaldıracaklardır. Ben üniversiteden çok oraya toplanan zeki kitleyle ilgili olduğunu düşünüyorum.
 • Paylaş
Devlet yönetimine karşı olmaktan çok devlet yönetimini eleştirebilecek yanlışlarına dikkat çekebilecek yada genel olarak "Yanlışlara" dikkat çekebilecek bir vizyon sağlar bence.
 • Paylaş
Hayır, tetiklemez.
 • Paylaş
Orta okulda çok donanımlı ve kaliteli bir Türkçe dersi öğretmenim vardı. Hiç unutmam şöyle demişti: "Bir eğitim kurumunun öğrencinin başarısına katkısı maksimum %30'dur, gerisi öğrencinin kendisine aittir. " Üniversite iyi olabilir ama kişi bundan faydalanıp kendini donanımlı hale getirmeyebilir. Üniversite yetersiz olabilir fakat kişi çabasıyla bu eksiklerini giderebilir.

Devlet yönetimine karşı olmak için devletin kendini konumlandırdığı yer önemlidir. Devlet belli bir zümrenin üstünlüğünü meşrulaştırmak üzere diğer insanların hakkını gasp ediyorsa bu sisteme hakkı gasp edilen kesimin karşı çıkması gayet doğal bir sonuçtur. İnsanın temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlayan ve tüm insanları hukuk önünde eşit kabul eden bir devlet anlayışına ise eşkiyalık düzenini arzulayan nefisler itiraz eder. Bu açıdan devlete karşı olmak terimini sağlıklı ifade etmek için devletin neyi temsil ettiğini iyi belirlemek gerekir.

İyi bir eğitim alarak donanımlı hale gelmek, sistemin çarpıklığına ve yanlışlarına karşı olmayı tetikler demek daha doğru bir ifade olur.

 • Paylaş
Tetikler hatta orada tıkanıklık olmaz horozda iner mermi patlar namludan çıkar ama gerisi ne olur bilemem :)
 • Paylaş
Bence evet...
 • Paylaş
İyi bir üniversite bence sana vermiş olduğu bir baskı vardır. Üniversite tepkisini koyduğu yönlerde devlet dikkate alacaktır. Okuyan bir kısmı temsil ettiklerinden devlet yönetimine karşı demeyelim de eksikliklerinde kendi sesini mantıklı ve izinli protestolarla duyurmalıdır.
 • Paylaş
Belirli noktalara göre tetikleme gerçekleştirebilir. Sonuçta insanlar da yüksek düşünüp başkalarının yaptıklarını tasvip etmeme havası var. Böyle insanların davranışlarında da zamanla bozukluk oluşuyor yaradılış amaçlarını, ideoloji prensiplerini, yaşam amaçlarını unutup insanlara saygısız bir biçimde yaşam sürdürüyorlar.
 • Paylaş
İyi bir üniversite değil ama özgür bir üniversite gerekir. Odtü çok iyi bir üniversite mesela. Ama kesinlikle özgür değil.
 • Paylaş

Selam,

"İyi bir üniversite" demek, zaten her konuda yeterli bir üniversite demektir. Eğer iyi bir üniversite mevcut olabilmiş ise o imkânı sağlamış olan Devlet'e teşekkür etmek gerekir. Niçin karşı olmayı aklımıza getirelim ki?

 • Paylaş
1

Recep Şahin Sargın, Devlete demiyor ki zaten devlet yönetimine karşı olmaktan bahsediyor

Üniversitenin Türkiye şartlarında başarısını etkileyen bir birine iki unsurun sahip olduğu imkanlar ve öğrenci tercihleri olduğunu düşünüyorum. Öğrenci tercihleri üniversitenin puanını etkilemekte. Fakat öğrencilerin yüksek puan alması ile dersler dışında ( siyasal, ekonomik, hukuki ... ) bilgi birikimlerinin yüksek olmaları arasında sağlıklı bir orantı olduğunu düşünmüyorum.
 • Paylaş
Evet ama kişiye göre de değişir. Kişide yoksa istersen Oxford'a gönder ne fayda eder ki.. Ama genellikle tetikler.
 • Paylaş
Doğruları görür olanları anlar yalanları farkedersiniz
 • Paylaş
Öncelikle -son olaylardan etkilenerek sorduğunuzu düşündüğüm- bu sorunun yanlış olduğunu düşünüyorum.

Neden mi?

"Devlet yönetimine karşı olmak" diye bir anlayış olamaz. Ya "devlet" karşıtı olur ve devletsiz bir dünya istersiniz veya "Rejim" karşıtı olursunuz (örneğin Cumhuriyet yerine Şeriat istersiniz) ya da "Hükümet" karşıtı olur ve Muhalefeti desteklersiniz.

"Devlet yönetimine karşı olmak" nedir? Bunu açıklarsanız daha net cevaplar verilebilir.

Sorunun kalanı için cevabım ise:

İyi üniversite "işinin hakkını veren" üniversitedir. İyi bir üniversite "üreten" üniversitedir. İyi üniversite öğrencilerine "ideoloji" pompalayan ve "militan" yetiştiren değil ülkeyi geleceğe taşıyacak üretken, yapıcı ve pozitif çözümden yana gençler yetiştiren üniversitedir.

Şayet birey, aile tarafından "iyi" yetiştirilememişse ve gittiği üniversite bazı ideolojik görüş ve örgütlerin "arka bahçesi" konumundaysa elbette kişi o mevcut ideolojik görüşlerden etkilenecektir. Benliğine yakın bulduğu görüşün saflarına katılacaktır.
 • Paylaş
Her şey tamamiyle buna bağlanamaz. Bu birazda kişinin içinde bulunacak. Ama kesinlikle atlanmamalı ki; üniversite genel anlamda bir çok kişiyi daha duyarlı hale getirmekte. Bunun bir neticesi olarak yapılan haksızlıklara (bu haksızlıklar giderekte artış gösteriyorsa) elbette tepki gösterilecektir.
 • Paylaş
Neden tetiklesin ki? Büyük kitlelere hitap eden özel TV kanalları büyük şehirlerde, iyi üniversiteler de büyük şehirlerde. Bu üniversitelerde eylem yapan (devlete karşı ya da değil) ve aslında sayıca az olan gruplar, bu TV kanallarında haber yapılınca, o üniversiteler kazan kaldırıyormuş izlenimi seyircide oluşabilir. Yani tamamen bir algı meselesi
 • Paylaş
Üniversite ye gitmiyorum ama bence tetiklemez
 • Paylaş
Devlet yönetimine karşı olabilmen için daha iyi bir yönetim modelin olması lazım : d
 • Paylaş
Aklın yolu bir.
 • Paylaş
Soru o kadar eksik ve yanlış sorulmuş ki...

Bir ufak açıklama yapmak zor geliyorsa şöyle açıklayayım senin için, arkadaş.
Evet, olur. Ama o "iyi bir üniversite" iyi bir beyin taşıyorsan iyi bir üniversite olur.
Misal; Yolda yürürken su içiyorsun ve suyun bitti, ancak şişeyi çöpe değil de geri dönüşüme atmak istiyorsun. Gel gör ki geri dönüşüm kutusu bir yana, çöp kutusu bile yok. Kalkıp da eleştri yaparsan devlet yönetimine karşı gelmiş olursun. Çünkü orda olması gereken şeyin yokluğu devletin sorumluluğunda. Ancak bu yazdığımı duyarsız bir beyinin düşünmesi "iyi bir üniversite" ile olacak şey değil.

Devlet yönetimine karşı olmak veya devlet yönetimini savunmak üniversiteyle olacak iş diyorsan orasına karışamam. O zaman da haber ver sizin mahallede üniversite mezunu olmayan ne kadar insan varsa devlet yönetimini savunsun.

Hemen sana özlü bir avukat sözü örneği de vereyim. "Bu ülkede neden her insan oy kullanıyor ki, avukat olmayanlara oy kullanma hakkı verilmesin. " Sözü söyleyen avukat, en yakın arkadaşımın arkadaşlarından birisidir ve Marmara Hukuk bitirmiş iyi eğitimli (!) bir avukattır.
Benim verdiğim cevap bende kalsın. . .
 • Paylaş
Hükümet politikalarını eleştirme, yerel yönetimin politikalarını eleştirme gibi yetenekleri geliştirebilir zira yukarıda bahsi geçen kurumlar, siyaset bilimlerinde uzmandırlar fakat bu tamamen karşı olmayı tetiklemeyebilir. Aile kültürü, çevre kültürü ve milli kültürün bireyin görüş ve düşüncelerini daha fazla etkilemekte olduğunu söyleyebiliriz. Bakış açısını belki bir miktar değiştirebilir.
 • Paylaş
Ben gayet iyi bir üniversitede okuyorum amma ve lakin herkes her konuda sessiz, sakin, şaşkınım.
 • Paylaş
Kaç tane boğaz köprüsü yapalım yoksa yapmayalım mı? Yapılmışı yeter mi?
 • Paylaş
1

House Md, Yanlış "boğaz" la ilgiliyiz aslında... "Boğaz"lara köprü yapmak yerine hangi "boğaz"lardan "yemek" geçtiği daha üzerinde durulası sanki...

Her üniversite belli bir siyasi görüşe mensuptur. Hatta bu bazen bir üniversite içindeki fakülteden fakülteye bile farklılık gösterebilir. Size de dolayısıyla oranın görüşü aşılanmaya çalışır. Hatta akademik bilgiler bir yana bırakılıp, bazen ders süresi sadece aşılama amacına ayrılır. Sonuç olarak siz ya devlet yönetimini, hükumeti seven birey ya da karşı çıkan, sevmeyen birey olursunuz. Kayıtsız kalan birey de yoktur.
 • Paylaş
İyi bir üniversite okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetiklemez.Aksine devlet yönetimini destekler bence.
 • Paylaş
Okuma yazma bilmesen dahi yanlışa doğru dememeyi bilmeli ve aklınla sorgulama yapabilmeyi öğrenmelisin
 • Paylaş
Devlet yönetimine karşı çözüm üreten insanlara sahip bir üniversite iyi bir üniversitedir. İyi bir üniversitenin tanımını bu şekilde yaptığımız sürece sorunun cevabı kendini buluyor.
Bir de şöyle bir durum var;
Öğrenci bencil biriyse yani bulunduğu ortamla birlikte kendisinin bişey olabildiğini sanmış ve kendini bulunduğu ortam sayesinde her şeye yeter görmüş birisiyse evet bu karşı görüşte olmasını tetikler.
Eğer öğrenci bencil değilse yani kendini tamam görüp başkalarını eleştirmeyi asıl mesele olduğunu düşünmek değil asıl meselenin kendini geliştirebilmek olduğu bilinciyle bulunduğu ortamın geçici olduğunu farketmişse tetiklenmez.
 • Paylaş
Devlete karşı olmanın karşılık kelimesini zaten biliyorsunuz. Ama yönetimi eliştirmek tabiki makul ve gerekli. Eleştiri olmadan daha iyisine ulaşamassın. İyi bir üniversiteden mezun olan kişi bunu aile terbiyesiyle birleştirirse bence vatana millete, yönetime karşıda olsa desteklesede hayırlı olur.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

6085 Görüntülenme43 Takipçi38 Yanıt