Bilmek istediğin her şeye ulaş

İyi ile kötü arasındaki en temel fark nedir?

Kötülerin hakim olduğu dünyada iyiler genelde kaybeder.
  • Paylaş
Sözlük anlamı dışında iki etiket arasında bir fark yoktur.
  • Paylaş
iyilikte kötülükte hoş değil
  • Paylaş
aslında bi noktadan sonra ikisi arasındaki pek fark yoktur. bunlar insanların yaşamlarını düzene koymak için uydurduğu bir takım zırvalıkardır. yoksa kötü barındırdığı tüm anlamlarıyla sadece kötü değildir aynı şekilde iyi de sadece iyi değildir.
  • Paylaş
Birinin "iyi" diğerinin "kötü" olması.  
  • Paylaş
Kötü, her zaman kötüdür. İyi, kendisine yapılan kötülük karşısında bile iyidir.
  • Paylaş
İyi ve kötü gözlemcinin ahlak anlayışına uygun olan ve ona uygun olmayandır yani çok öznel kavramlardır, dine, kültüre, kişiye göre değişiklik gösterebilirler. "Öldürme" gibi temel kavramlar semavi dinlerde iyi olarak kabul görse de budizmde dünyaya katil olmak üzere gelmiş bir kişinin katil olmadan, ulaşması gereken olgunluk seviyesine ulaşması imkansız görülmektedir. Eğer o hayatında katil olamadıysa, kişi, semavi dinlerin aksine katil olmak için tekrar enkarne olur. Biraz uç bir örnek oldu ama sanırım iyi ve kötünün en uç noktalarda bile kültürden kültüre fark gösterdiğini açıklıyor. Velhasıl kelam herhangi bir ahlak kuralları bütününe uygun olan şeyler o kuralları benimsemiş kişi için iyidir ve o kurallara aykırı olan şeyler ise yine aynı kişi için kötüdür.
  • Paylaş
Göreceli kavramlar, pek bir fark yok.
  • Paylaş