Bilmek istediğin her şeye ulaş

İyonik bağ nasıl oluşur?

İyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan bir kimyasal bağ türüdür. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü , elektron alan (-) yüklü iyon olur. Anyon (-) ve katyon (+) arasındaki bu çekim kuvveti bir bağdır ve iyonik bağ olarak adlandırılır. Sonuçta tuz oluşur.

Örneğin; Yemek tuzu, sodyum ve klor atomlarının iyonik bağ yapması ile oluşur. Sodyumun atom numarası 11, Klorun ise 17'dir. Sodyum klora bir elektron vererek iyonik bağ yapar.


Kimya

İyonik Bağın Özellikleri:
  • Metal ve ametal bileşikler arasında gerçekleşir.
  • Elektron alışverişi yapılarak gerçekleşir.
  • İyonik bileşikler oda sıcaklığında genellikle katı halde ve kristal yapıda bulunur.
  • İyonik bağlı bileşikler elektrik akımını iletmezler. Sulu çözeltilerinde ve erimiş halde iyonlarına ayrıştıkları için bu hallerde elektrik akımını iletirler.
  • En kuvvetli iyonik bağ; en aktif metal ve en aktif ametal arasında yapılır.
  • Paylaş
Metal ve ametal atomları arasında elektron alış verişine dayanan güçlü etkileşimlerdir. Metal atomu elektron verir ve + ile yüklenir, ametal atamu ise metalin verdiği elektronu aldığı için - yükle yüklenir. İki iyon arasında ki elektrostatik çekim kuvveti nedeni ile bu iyonlar bileşik oluşturur. Bunun dışında metal - kök, kök - kök ve kök ametal bileşikleri de iyonik bağlıdır. CaCO3 , NH4Cl ve NH4NO3 gibi.
  • Paylaş