Bilmek istediğin her şeye ulaş

İyonik ve kovalent bağ nedir?

İyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan kimyasal bir bağdır. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyondur. Yemek tuzu; sodyum ve klor atomlarının iyonik bağıyla oluşur. Atom numarası 11 olan sodyum (Na), atom numarası 17 olan klor’a (Cl) 1 elektron verir. Her ikisi de kararlı hale gelir ve aralarında iyonik bağ oluşur.
Kimya
Sodyum ve klor atomları arasında iyonik bağ oluşumu.


Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağdır. Bu bağ ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü oluşturur. Paylaşılan elektron/elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanırr, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu bölgede (-) yüklü bir alan oluşur. Bu alan, her iki çekirdeğe bir çekme kuvveti uygulayarak bir bağ yaratır.
Kimya
Oksijen atomları arasında kovalent bağ oluşumu.
  • Paylaş