Bilmek istediğin her şeye ulaş

İyonyalıların özellikleri nelerdir?

İyonlular İzmir ile Büyük Menderes ırmaklarının bulunduğu bölgeye erleşmişlerdir. Polis adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. En önemlileri İzmir, Foça, Efes, Milet’dir. Bu şehir devletleri; aralarında ticari rekabet bulunması ve hürriyetlerine düşkün olmaları nedeniyle siyasi birlik oluşturamamışlar ancak dini inanışlarının ortak olması sebebiyle kültür birliği sağlamışlardır. Fenike harf yazısının Ege havzasında tanınmasını sağlamışlardır. Bilim , sanat , alanlarında Anadolu’da İlkçağda en gelişmiş topluluktur.

1. Ön Asya’dan gelen önemli ticaret yollarının kesiştiği noktada olması,
2. Ticaret aracılığıyla birçok medeniyetle ilişki içinde olmaları,
3. Kurdukları koloniler aracılığıyla zenginleşmeleri,
4. Özgür düşünceye önem vermeleri,
5. Dini baskının olmayışı İyonya’nın bir bilim merkezi haline gelmesinde ve yüksek bir medeniyetin doğmasında etkili olmuştur.

İYONYALILARIN YETİŞTİRDİĞİ BİLİM ADAMLARI

1. Tales; Geometri ve Astronomi alanlarında çalışma yapmış, ilk defa güneş tutulmasını hesaplamıştır.
2. Pisagor; Matematik ve Geometri alanlarında çalışma yapmış, ilk defa dünyanın çevresini hesaplamıştır.
3. Diyojen; Felsefe alanında çalışmalar yapmıştır.
4. Hipokrat; Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
5. Homeros; Edebiyat alanında çalışma yapmıştır. İlyada ve Odysseia destanları ona aittir.
6. Herodot; Tarih alanında çalışmıştır.

İzmir, Foça, Milet, Selçuk ve Bergama’daki tarihi kalıntılar İyonlar’a aittir. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı ve Apollon Mabedi İyonlar dönemine aittir.

Pers saldırıları sonucunda zayıflayan İyon şehir devletleri zamanla siyasi hakimiyetlerini kaybetmişl
  • Paylaş
Diğer özelliklerini Merve Boyacıyılmaz (@merveee) hocamız yazmış zaten. Ben de müziklerinin önemli bir unsuruna değineyim. Bildiğimiz majör gam İyonların havasıdır. Eğlenceli insanlar olsa gerek:

Tarih

Bir de şu hikaye var mitolojiden:

İo (Yunanca Ιώ), Yunan mitolojisinde nehir tanrısı İnahos'un kızıdır.

İo'dan hoşlanan Zeus, onu eşi Hera'dan gizlemek amacıyla bulutlar arkasına saklar. Ancak Hera yine de şüphelenip olay yerine gelir. Bunun üzerine Zeus kendisini beyaz bir buluta, İo'yu ise bir ineğe çevirir. Aldanmayan Hera, ineği hediye olarak eşinden talep eder. Eşinden uzak tutmak adına onu Argos Panoptis adlı canavarın korumasında bırakır. Ancak Zeus Hermes'i yollayıp Argos'u öldürtür. Bunu başarmak için, Hermes, Argos'un uykuya dalıp 100 gözünden her birinin kapanmasını sağlar.

Bunun üzerine Hera, ineğe dönüşmüş İo'yu sürekli rahatsız etmesi için bir sinek yollar. Kaçıp İstanbul boğazını (veya o zamanki adı ile "Bosporus" yani öküz geçidi), geçen İo, Prometheus ile karşılaşır. Kafkasya'da zincirlenmiş olan Prometheus, İo'ya gelecekte insan haline kavuşacağını ve onun soyundan Herakles'in geleceğini haber verir. İo oradan Mısır'a geçer ve Zeus tarafından tekrar insana çevirildikten sonra Mısır kralı Telegonus ile evlenir.


Aslında efsaneye göre bu kızın inek olarak kaçarken geçtiği yerlerden biri İyonya olmalı...
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

518 Görüntülenme5 Takipçi2 Yanıt